Gemeenteraad op pad

Laag Zuthem in gesprek met gemeenteraad

Wat speelt er allemaal in Laag Zuthem? Welke uitdagingen en kansen zien de inwoners van Laag Zuthem voor hun dorp? Waarover willen de inwoners van Laag Zuthem in gesprek met de gemeenteraad? Dit zijn allemaal vragen die aan bod kunnen komen tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Laag Zuthem op 14 juni aanstaande. In een informele setting gaan de raadsleden, onder leiding van burgemeester Martijn Dadema, in gesprek met inwoners over alles wat leeft en speelt in Laag Zuthem. Ideeën of wensen inbrengen, alleen luisteren, tijdens deze avond kan het allemaal.

De raad op pad
De gemeenteraad van Raalte wil in deze raadsperiode alle kernen bezoeken. De raad wil op deze manier op een toegankelijke en laagdrempelige manier in gesprek gaan met de inwoners. Burgemeester Martijn Dadema zit de avond voor. Doel van de bijeenkomst is te horen wat er speelt in de kernen en om inwoners en groepen gelegenheid te bieden hun onderwerpen te presenteren. Dat kan iets zijn wat in de kern speelt maar het kan ook een meer algemeen onderwerp zijn. De raad hoopt op een grote opkomst. Jong en oud is welkom met ideeën en wensen, mensen die alleen willen luisteren zijn uiteraard ook van harte welkom. Een impressie van een kernenbezoek door de gemeenteraad kunt u zien als u de link opent: https://youtu.be/qkc_6DpNAlA

Locatie
De bijeenkomst is op dinsdag 14 juni aanstaande in zaal Het Trefpunt in Laag Zuthem.

Programma
20.00-21.30 uur             Welkom door burgemeester Dadema.

Inwoners pitchen in twee minuten plenair hun onderwerp.  Inwoners en raadsleden wisselen van gedachten op basis van de pitch.
Korte reactie per fractie op de pitches.
De sprekers krijgen de gelegenheid voor een reactie.

21.30-22.00 uur  Verzamelen onderwerpen

De verzamelde onderwerpen worden van een prioriteit voorzien                                     door alle aanwezige inwoners van Laag Zuthem. Aan het eind van                                       de bijeenkomst informeert de voorzitter u over het verdere verloop                                       van het proces ten aanzien van de ingebrachte onderwerpen.

22.00 uur                      Informele afsluiting met een drankje.

Opgeven om te spreken

Wilt u tijdens deze avond uw idee presenteren? U mag ons het onderwerp alvast laten weten via griffie@raalte.nl. Omschrijf hierbij kort het idee dat u wilt presenteren. Ook op de avond zelf kunt u nog doorgeven of u wilt pitchen.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie door te mailen naar griffie@raalte.nl of te bellen naar 0572 347770.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk