Gemeenteraad op pad

Luttenberg in gesprek met gemeenteraad 

Wat speelt er allemaal in Luttenberg? Welke uitdagingen en kansen zien de inwoners van Luttenberg voor hun dorp? Waarover willen de inwoners van Luttenberg in gesprek met de gemeenteraad? Dit zijn allemaal vragen die aan bod kunnen komen tijdens het eerste bezoek van de gemeenteraad aan de kernen in de gemeente. Luttenberg heeft op dinsdag 9 februari de primeur. In een informele setting gaan de raadsleden, onder leiding van burgemeester Martijn Dadema, in gesprek met inwoners over alles wat leeft en speelt in Luttenberg. Ideeën of wensen inbrengen, alleen luisteren, tijdens deze avond kan het allemaal.

s

De raad op pad
De gemeenteraad van Raalte wil in deze raadsperiode alle kernen bezoeken. Luttenberg heeft daarbij de primeur. De raad wil op deze manier op een toegankelijke en laagdrempelige manier in gesprek gaan met de inwoners. Burgemeester Martijn Dadema zit de avond voor. Doel van de bijeenkomst is  te horen wat er speelt in de kernen en om inwoners en groepen gelegenheid te bieden hun onderwerpen te presenteren. Dat kan iets zijn wat in de kern speelt maar het kan ook een meer algemeen onderwerp zijn. De raad hoopt op een grote opkomst. Jong en oud is welkom met ideeën en wensen, mensen die alleen willen luisteren zijn uiteraard ook van harte welkom.

Locatie
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 9 februari aanstaande in zaal Spoolder in Luttenberg.

Programma
20.00-21.30 uur             Welkom door burgemeester Dadema

Inwoners pitchen in twee minuten plenair hun onderwerp
Inwoners en raadsleden wisselen van gedachten op basis van de pitch
Het college geeft een korte reactie op de onderwerpen
De raad geeft een korte reactie op de onderwerpen
De sprekers krijgen de gelegenheid voor een reactie

21.30-22.00 uur             De verzamelde onderwerpen worden van een prioriteit voorzien door alle aanwezige Luttenbergers. Aan het eind van de bijeenkomst informeert de voorzitter u over het verdere verloop van het proces ten aanzien van de ingebrachte  onderwerpen.

22.00 uur                      Informele afsluiting met een drankje

Opgeven om te spreken

Wilt u tijdens deze avond uw idee presenteren? U mag ons het onderwerp alvast laten weten via griffie@raalte.nl. Omschrijf hierbij kort het idee dat u wilt presenteren. Ook op de avond zelf kunt u nog doorgeven of u wilt pitchen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk