Gratis grof tuinafval inleveren

Extra service voor inwoners om meer grof tuinafval te kunnen composteren

Zaterdag 16 april kunnen de inwoners van de gemeente Raalte grof tuinafval gratis inleveren. Met deze actie willen de gemeente en ROVA bereiken dat er zoveel mogelijk grof tuinafval wordt gescheiden. Gescheiden grof tuinafval kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast wordt op deze manier voorkomen dat grof tuinafval bij het restafval eindigt.

Inleverlocaties

Milieubrengstation ROVA

Zompstraat 21, Raalte

Zaterdag: 09.00 – 16.00 uur

 

Jansen Wijhe Lierderholthuisweg 15, Wijhe

Openingstijden: 09.00 – 12.00 uur

 

Loonbedrijf Fa. Grefelman Lemelerweg 62, Luttenberg Openingstijden: 09.00 – 12.00 uur

Er is geen limiet voor de hoeveelheid grof tuinafval die men brengt. De service is alleen voor particulieren en u moet zich kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Raalte.

 

Wat is grof tuinafval?

Om goede compost te kunnen maken, is het belangrijk dat er alleen grof tuinafval wordt ingeleverd. Als er bijvoorbeeld zand, aarde, of bielzen tussen het grof tuinafval zit, dan is het onbruikbaar voor de compostproductie. Vervuilde ladingen worden daarom niet gratis geaccepteerd.

 

Wel grof tuinafval Geen grof tuinafval
Gemaaid gras Zand en aarde
Organisch tuinafval Bielzen en/of gewolmaniseerd schuttingen of tuinhekjes
Bladeren en snoeiafval Stoeptegels
Tak- en/of stamhout Overig afval
Interessant? Deel het direct met uw netwerk