Gratis grof tuinafval inleveren

Extra service voor inwoners om meer grof tuinafval te kunnen composteren

Zaterdag 18 april kunnen inwoners van de gemeente Raalte gratis grof tuinafval inleveren. Met deze actie willen de gemeente en ROVA bereiken dat er zoveel mogelijk grof tuinafval wordt gescheiden. Gescheiden grof tuinafval kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast wordt op deze manier voorkomen dat grof tuinafval bij het restafval eindigt.

Inleverlocaties

Milieubrengstation ROVA

Zompstraat 21, Raalte

Openingstijden: 09.00 – 16.00 uur

Jansen Wijhe Lierderholthuisweg 15, Wijhe

Openingstijden: 09.00 – 12.00 uur

Loonbedrijf Fa. Grefelman Lemelerweg 62, Luttenberg Openingstijden: 09.00 – 12.00 uur

Er is geen limiet voor de hoeveelheid grof tuinafval dat ingeleverd wordt. De service is alleen voor particulieren. Inwoners van de gemeente Raalte moeten zich op alle locaties kunnen identificeren.

Wat is grof tuinafval?

Om goede compost te kunnen maken, is het belangrijk dat er alleen grof tuinafval wordt ingeleverd. Als er bijvoorbeeld zand, aarde, of bielzen tussen het grof tuinafval zit, dan is het onbruikbaar voor de compostproductie. Vervuilde ladingen worden daarom niet gratis geaccepteerd.

Wel grof tuinafval Geen grof tuinafval
Gemaaid gras Zand en aarde
Organisch tuinafval Bielzen en/of gewolmaniseerd schuttingen of tuinhekjes
Bladeren en snoeiafval Stoeptegels
Tak- en/of stamhout Overig afval

 

Het begint met afval scheiden!

Veel van ons afval bestaat uit waardevolle grondstoffen. Van glas, oud papier en plastic verpakkingen maken we bijvoorbeeld nieuw glas, nieuw papier en allerlei plastic producten. Ook GFT-afval kunnen we recyclen tot nieuwe duurzame producten. Maar wat we ook maken van uw afval, het kan alleen worden gerecycled als u thuis uw afval scheidt; 100% gescheiden = 100% gerecycled!

Interessant? Deel het direct met uw netwerk