Grof tuinafval gratis inleveren

Extra service voor inwoners om meer grof tuinafval te kunnen composteren 

Zaterdag 14 februari a.s. kunnen de inwoners van de gemeente Raalte grof tuinafval gratis inleveren. Dit kan op het milieubrengstation van ROVA in Raalte. Met deze actie willen de gemeente en ROVA bereiken dat er zoveel mogelijk grof tuinafval wordt gescheiden. Gescheiden grof tuinafval kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast wordt op deze manier voorkomen dat grof tuinafval bij het restafval eindigt.

Inleverlocatie

Milieubrengstation ROVA

Zompstraat 21, Raalte

Zaterdag: 09.00 – 16.00 uur

Er is geen limiet voor de hoeveelheid grof tuinafval dat ingeleverd kan worden. De service is alleen voor particulieren en men moet zich ook kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Raalte.

Wat is grof tuinafval?

Om goede compost te kunnen maken, is het belangrijk dat er alleen grof tuinafval wordt ingeleverd. Als er bijvoorbeeld zand, aarde, of bielzen tussen het grof tuinafval zit, dan is het onbruikbaar voor de compostproductie. Vervuilde ladingen worden daarom niet gratis geaccepteerd.

 

Wel grof tuinafval Geen grof tuinafval
Gemaaid gras Zand en aarde
Organisch tuinafval Bielzen en/of gewolmaniseerd schuttingen of tuinhekjes
Bladeren en snoeiafval Stoeptegels
Tak- en/of stamhout Overig afval
Interessant? Deel het direct met uw netwerk