Gunning aanbesteding maaimachines

Gemeente mag niet gunnen aan oorspronkelijke nummer één

Op dinsdag 3 januari heeft de rechtbank uitspraak gedaan in het kort geding dat Almat B.V. te Laren heeft aangespannen naar aanleiding van de aanbesteding van kooi- en cirkelmaaiers door de gemeente Raalte. Het vonnis luidt dat de inschrijving van de voorlopig gegunde partij ongeldig moet worden verklaard.

De gemeente Raalte heeft een Europese aanbestedingsprocedure gehouden voor de aankoop van drie maaiers. Verschillende partijen hebben ingeschreven op deze aanbesteding.

Alle inschrijvingen zijn door de gemeente beoordeeld op basis van de gestelde eisen. De partij die naar de mening van de gemeente voldeed aan alle eisen en de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan heeft  de voorlopige gunning van de opdrachten ontvangen.

Een van de afgewezen partijen was het niet eens met de voorlopige gunning. Naar zijn idee werd door de winnende inschrijver niet voldaan aan één van de eisen in de aanbesteding met betrekking tot de milieu-uitstoot. De gemeente was van mening dat deze eis anders mocht worden uitgelegd door inschrijvers. De rechter heeft anders geoordeeld. Er wordt door de gemeente dan ook niet tot definitieve gunning aan de voorlopig gegunde partij overgegaan.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk