Gunning Nieuw-Tijenraan

Nieuw-Tijenraan wordt ontwikkeld door Vaessen

Het college van Burgemeester & Wethouders van Raalte heeft de opdracht voor het multifunctionele sportcentrum Nieuw-Tijenraan definitief gegund aan Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. De inschrijving van Vaessen die naast het ontwerp en de nieuwbouw, ook het onderhoud en een gegarandeerd energieverbruik omvat, komt als beste naar voren van alle inschrijvingen. De inschrijving voldoet aan alle gestelde eisen en garandeert bovendien een meer dan energieneutraal gebouw. De keuze voor Vaessen heeft brede steun bij zowel de gebruikers van het huidige Tijenraan als ook het Sportbedrijf. Het ontwerp van Vaessen is als zeer goed beoordeeld: Nieuw-Tijenraan wordt een mooi, modern en duurzaam sport- en zwemcentrum voor de gehele gemeente Raalte en de regio.

Sportcomplex Nieuw Tijenraan

Het gebouw biedt onder meer 2 sporthallen voor het onderwijs en de verenigingen, drie zwembaden voor verenigingen en recreatie, maar ook voor therapie en gezondheid, een biljartruimte, een aantrekkelijke horecavoorziening, een fitness, ruimtes voor fysiotherapeuten en een diëtist.

Sportwethouder Gosse Hiemstra: “Ik ben ontzettend blij dat het ontwerp van Vaessen veel extra’s biedt ten opzichte van wat in het Programma van Eisen is gevraagd.” Het gaat dan om onder andere:

 • Topsporthal 48 meter lang i.p.v. 44 meter lang
 • Glijbaan
 • Zwembadmonitoringsysteem
 • Innovatieve waterzuivering- en ventilatiesystemen in het zwembad (comfort, duurzaamheid)
 • Onderhoudsprestaties gegarandeerd voor een periode van 24 jaar in plaats van 20 jaar
 • Plek op het gebouw voor een Beachveld

Daarnaast is de gemeente van oordeel dat het stedenbouwkundig ontwerp goed aansluit op de wens om een gebouw te maken met een menselijke maat. Het is daardoor een plezierig gebouw om te verblijven of om op uit te kijken. Ook zijn de verschillende sportfuncties goed zichtbaar, wat zorgt voor een goede herkenbaarheid van de sporten.

Energiezuinig gebouw

Gosse Hiemstra: “We hebben ingezet op een heel duurzaam gebouw en dat is fantastisch gelukt. De Energieprestatie EPC van het gebouw is -0,08 wat betekent dat het gebouw energie producerend is en verder heeft het een GPR duurzaamheidsscore van 8,8. Dit houdt in dat het nieuwe Tijenraan op dit moment de meest duurzame multifunctionele sport- en zwemaccommodatie van Nederland wordt.”

Lokale meerwaarde

De aanpak van Vaessen is hoog gewaardeerd. Men zet fors in op samenwerking met het Sportbedrijf en de gebruikers. Daarnaast heeft Vaessen de eis om lokale meerwaarde in het project in te bouwen, uitstekend ingevuld. Een deel van de opdracht wordt uitgevoerd door lokale bedrijven, waarvan Jansman Bouw uit Luttenberg en Willemsen Installatie uit Heino de belangrijksten zijn. Dat is goed voor de werkgelegenheid in de gemeente Raalte. De gemeente zal er goed op toezien dat Vaessen deze beloftes waarmaakt.

Planning

De inschrijving van Vaessen voldoet aan de planning. Deze planning is:

 • december 2015             Voorlopig Ontwerp
 • mei 2016                      Definitief Ontwerp
 • juni 2016                      Bouwrijp maken
 • september 2016           Start bouw
 • december 2017             Ingebruikname Nieuw-TijenraanOp de hoogte blijven
 • Op www.nieuwtijenraan.raalte.nl is alle informatie over de ontwikkelingen rondom de bouw te vinden. Ook staat een filmpje van het voorlopig ontwerp  op YouTube https://youtu.be/i653Agst-mQ.
Interessant? Deel het direct met uw netwerk