Heeft Raalte een nieuw gemeentehuis nodig?

Ook in Raalte hebben steeds meer huishoudens moeite om financieel rond te komen en staan gemeenschapsvoorzieningen onder druk. Geeft het dan wel pas om plannen te ontwikkelen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis? Temeer het huidige gemeentehuis nog voor 7 miljoen euro in de boeken staat. GemeenteBelangen is zeer kritisch op de plannen van het college ten aanzien van het gemeentehuis.

Van 4 miljoen euro naar 11 miljoen euro .

In januari 2022 heeft de gemeenteraad een bedrag van ruim 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor aanpassingen van het gemeentehuis. Onderdeel van het plan was om 800 m2 te verhuren met een opbrengst van € 63.000, – per jaar. Door de huuropbrengst konden de kosten gedekt worden. Per saldo had dit plan dus geen financiële consequenties voor de gemeente.

In de 2e helft van 2022 komt het college van burgemeester en wethouders van wethouder tot de conclusie dat voor de verbouwingsplannen geen 4 miljoen euro maar 11 miljoen euro nodig is. Begin 2023 werd de raad hierover geïnformeerd en stelde wethouder Breun Breunissen namens het college voor om het project on hold te zetten.

Jos Westenenk, die namens GemeenteBelangen in de gemeenteraad zit: “Omdat wij veel vragen hadden over het proces en de zeer forse kostenstijging hebben we op ons verzoek zowel mondeling als schriftelijk een nadere toelichting ontvangen over de kostenstijging van 7 miljoen euro. Onze analyse is dat de kostenstijging voor een deel te maken heeft met de gestegen bouwkosten, gewijzigde omstandigheden t.a.v. de potentiële huurders en zaken die in eerste instantie over het hoofd gezien waren. In onze optiek heeft echter ook een behoorlijk deel van het bedrag te maken met het tussentijds opplussen van wensen, zoals een herinrichting en interne verhuizing, waardoor muren gesloopt moeten worden, leidingen verlegd moeten worden, nieuwe bureaus en nieuwe stoelen aangeschaft moeten worden. Uit de ontvangen informatie zijn geen concrete bedragen te herleiden over deze kosten, maar onze inschatting is dat hiermee ook forse bedragen gemoeid zijn in de orde van grootte van enkele miljoenen euro’s.

Wij zijn daarom van mening dat het bedrag van 11 miljoen niet leidend mag zijn in vergelijking met de kosten voor nieuwbouw. Het gaat ons te kort door de bocht om vervolgens te zeggen: verbouwing schrijven we af in 20 jaar en nieuwbouw in 40 jaar. Dus voor de jaarlijkse exploitatielasten is nieuwbouw in de orde van grootte van bijvoorbeeld 25 tot 30 miljoen euro goedkoper dan een verbouwing van 11 miljoen euro.

Verbouw of nieuwbouw

Nadat het college heeft besloten om het project on hold te zetten komt het college nu met het voorstel om vijf scenario’s uit te werken. Drie daarvan hebben betrekking op verbouwing en twee op nieuwbouw. Nieuwbouw op dezelfde plek of nieuwbouw op een andere plek waarbij de huidige plek ontwikkelt wordt voor andere bestemmingen zoals bijvoorbeeld woningbouw. De scenario’s worden op dit moment uitgewerkt en worden op 6 juli gepresenteerd aan de raad.

Verbouwing: binnenklimaatproblemen, duurzaamheid en Arbonormen

“Er zijn al jaren problemen met het binnenklimaat,” zegt fractievoorzitter Jan Schokker. “Daar heeft het personeel last van. Als gemeentebestuur moeten we onze verantwoordelijkheid als goed werkgever nemen, deze problemen oplossen en hiervoor geld beschikbaar stellen. Ook zijn wij voorstander van investeren in een energieneutraal gebouw. Dat past bij onze ambitie op het gebied van duurzaamheid. En natuurlijk moet de huisvesting en de inrichting voldoen aan de Arbonormen voor het personeel. Investeringen die op dat gebied gedaan moeten worden, zijn voor ons geen discussie.

Wij zijn echter heel kritisch op kosten die gemaakt moeten worden voor aanpassingen van het gemeentehuis voor herhuisvesting voor het ambtelijk apparaat, het college en de raad. We snappen dat er wensen zijn. Natuurlijk kan het mooier en misschien efficiënter ingericht worden. Maar wat is de harde noodzaak hiervan en in hoeverre worden met deze investeringen ook besparingen bereikt en/of de inwoner beter geholpen? Daarnaast hebben wij vanuit oogpunt van duurzaamheid en zorgvuldig omgaan met grondstoffen ook moeite met een grootschalige sloopoperatie.”

Nieuwbouw

Jos Westenenk: “Nog kritischer zijn wij op de nieuwbouwplannen. Als je door het gemeentehuis loopt, dan heb je niet direct het idee dat het een oude meuk is. En ook niet onbelangrijk: op het gemeentehuis rust een boekwaarde van 7 miljoen euro. Dit bedrag zal bij nieuwbouw afgeboekt moeten worden voor zover het betrekking heeft op het gebouw; kapitaalvernietiging dus.

Dat moet dan goed gemaakt worden door de opbrengsten van woningbouw. Dat kan volgens ons alleen als er woningen komen in het duurdere segment, terwijl wij juist graag meer woningen willen voor starters en mensen met een smalle beurs.

In de afgelopen tien jaar zijn in onze provincie diverse nieuwe gemeentehuizen gebouwd en het ziet er fantastisch uit. Het moet echter wel betaald worden met gemeenschapsgeld.

Als er extra geld op de plank moet komen voor een nieuw gemeentehuis, dan willen wij dit goed kunnen afwegen tegen extra geld voor andere zaken zoals verbetering van gemeenschapsvoorzieningen en armoedebestrijding. Het laat zich raden waar onze voorkeur naar uit gaat!”

Interessant? Deel het direct met uw netwerk