Herinrichting Almelosestraat van start

Aannemer Klink-Nijland start donderdag 23 april met de reconstructie van de Almelosestraat. Deze belangrijke toegangsweg voor het centrum van Raalte wordt opnieuw ingericht. Opgaven op het gebied van verkeer, groen en afval- en hemelwater worden tegelijk aangepakt. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2020 gereed. De voorbereidende werkzaamheden zijn eerder deze maand al gestart.

Wethouder Jacques van Loevezijn: “Via een aantal inloop- en informatiebijeenkomsten en een klankborgroep zijn we samen met de bewoners tot een ontwerp gekomen. Het is mooi om te zien dat de betrokkenheid groot is. Ook tijdens de uitvoering blijven we met elkaar in contact. De Almelosestraat is straks klaar voor de toekomst.”

Gefaseerde aanpak

Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak van het project, ten gunste van de bereikbaarheid. Een gedeelte van de Heesweg wordt ook aangepakt. De aannemer start op de Heesweg, daarna volgt de Almelosestraat vanaf de Daggertsbrug. De werkzaamheden aan het riool en de weg zijn naar verwachting eind dit jaar gereed. De aanplanting van het groen zal in het najaar van 2020 en in het voorjaar van 2021 plaatsvinden. Er wordt momenteel samen met de klankbordgroep gewerkt aan de detailinvulling van het groenplan.

Coronacrisis
De herinrichting gaat ondanks de coronacrisis ‘gewoon’ door. Aannemer Klink-Nijland volgt de richtlijnen van het RIVM.

Subsidies

De herinrichting is mede dankzij subsidies van provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta mogelijk gemaakt. Hans Wijnen, lid Dagelijks Bestuur WDODelta: “Als waterschap stimuleren en ondersteunen we initiatieven om de leefomgeving klimaatbestendig te maken. Zo ook in Raalte. Het doel van de werkzaamheden is onder andere dat wateroverlast wordt beperkt, het water beter kan infiltreren in de grond en er minder regenwater bij de zuivering terechtkomt.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Almelosestraat

Interessant? Deel het direct met uw netwerk