Herinrichting Almelosestraat

Inloopbijeenkomst herinrichting Almelosestraat

De Almelosestraat wordt een visitekaartje van Raalte als het aan de gemeente ligt. Deze belangrijke toegangsweg voor het centrum van Raalte wordt volgens de plannen begin 2020 opnieuw ingericht. Verouderde riolering en opgaven op het gebied van verkeer, groen en levensloopbestendigheid worden zo tegelijk aangepakt. U bent van harte welkom om de plannen, die de gemeente heeft besproken met een klankbordgroep, te bekijken.

Bent u geïnteresseerd? Dan bent u van harte welkom tijdens de inloopbijeenkomst op woensdag 12 september. Aan de hand van kaarten en foto’s laten we zien wat de plannen zijn. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om de plannen persoonlijk toe te lichten en vragen te beantwoorden. Ook horen we graag uw reactie op de plannen. De inloopbijeenkomst vindt plaats bij Zwakenberg aan de Schoolstraat 11 te Raalte. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u een kijkje nemen op het moment dat het u het beste past.

Snelheid
Eén van de doelen van de herinrichting is de verkeersveiligheid verbeteren. Zo wordt in de conceptplannen het gedeelte van de straat tussen de Daggertsbrug en de Tjalkstraat een 30 km-zone, waar nu een snelheid van 50 km/uur toegestaan is. Ook verhoogde delen in de weg zorgen voor een lagere snelheid.

Andere doelen van de herinrichting zijn het scheiden van het afval- en hemelwater, het verbeteren van het groen en een klimaatvriendelijke inrichting.    

Een duurzame woning
Bij een duurzame straat hoort natuurlijk een duurzame woning. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn er ook energievakmannen van het Energieloket Salland aanwezig. Zij beantwoorden vragen over duurzaam wonen en bieden particuliere woningeigenaren graag een gratis energiescan aan. Er is ook de mogelijkheid om met medewerkers van de gemeente in gesprek te gaan over veilig en comfortabeler wonen, op korte en lange termijn.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk