Herontwikkeling Wooldhuis Heino

Ontwikkeling zorgwoningen; langer zelfstandig wonen

Zorglocatie Het Wooldhuis in Heino realiseert de komende jaren zorgwoningen waarbij mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. In Het Wooldhuis zijn ook de nodige voorzieningen: restaurant met keuken, spreekkamer artsen, fysiotherapie, kapper, pedicure, dagbesteding, diëtist, grand café en een winkeltje. In de nieuwe situatie biedt de locatie plek voor in totaal 93 zorg geïndiceerde bewoners, bestaande uit 61 zorgappartementen en 32 verpleeghuisplaatsen. Wethouder Wout Wagenmans: “Een positieve ontwikkeling voor  de zorg in Heino. In samenspraak met de buurt  is een toekomstbestendig en duurzaam plan ontwikkeld.”

Ondertekening

Vandaag hebben Wethouder Wout Wagenmans en bestuursvoorzitter Wybren Bakker de anterieure overeenkomst ondertekend. De aanpassing van het bestemmingsplan start op 30 juni met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan.

Bestemmingsplan

Met de herontwikkeling wordt het gebouw dat grotendeels uit 1968 stamt, gesloopt en komt er een nieuw gebouw dat geïnspireerd is op een landgoedsetting. Er ontstaat een toekomstbestendige woon-zorglocatie in Heino. Om de totale ontwikkeling mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan voor deze locatie aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan daartoe wordt daarom op korte termijn ter inzage gelegd . Zienswijzen kunnen van 30 juni tot en met 10 augustus worden gericht aan de gemeenteraad van Raalte.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Vlnr: Wethouder Wout Wagenmans, Burgemeester Martijn Dadema, Anjo Veldkamp, manager Het Wooldhuis en Wybren Bakker, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Zorg Samen.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk