Herontwikkeling zorglocatie De Kemphaan ( Zozijn )

Zorginstelling Zozijn wil de locatie de Kemphaan in Raalte Noord herontwikkelen. Op deze locatie vindt huisvesting en dagbesteding plaats voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Vanwege ontwikkelingen in de zorg en de huidige eisen die worden gesteld aan de woningen, wil Zozijn deze locatie vernieuwen en uitbreiden. De bebouwing wordt grotendeels op eigen terrein gerealiseerd. Aan de noordzijde wil Zozijn een stuk grond van de gemeente kopen, een deel van deze grond heeft de bestemming Groen en is aangewezen als groenhoofdstructuur.

De plannen van Zozijn zijn om de kleine locaties Meerkoet, Grimberg en Weldam allen in Raalte Noord af te stoten en te verkopen. De nieuwe locatie Kemphaan zal aan 70 cliënten plaats gaan bieden, terwijl op locatie “Ivoor” 16 cliëntplaatsen aanwezig zijn. Op de Kemphaan komt parkeergelegenheid voor 58 plaatsen.

Het voorstel is tijdens de raadsvergadering van 29 november door de gemeenteraad aangenomen. Door Wim de Hair is in deze vergadering gevraagd om bij eventuele aanpassingen van het voorgestelde plan in bouwhoogte en het aantal parkeerplaatsen de raad hierover te informeren. Het college heeft aangegeven dit te zullen doen indien dit het geval is.

Ook werd aan de wethouder gevraagd om  tijdens de bouwperiode in overleg met de aannemer voldoende aandacht te besteden aan ondermeer:

– verkeersveiligheid en parkeren in en op de bouwplaats door personeel

– de aanvoerroutes door een kinderrijke buurt

– communicatie met de omwonenden

Het college, wethouder Wout Wagenmans, zal hier goede afspraken over maken met de aannemer en Zozijn.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk