Hoogerheyne

Overname Hoogerheyne door Stichting Sportbelangen Heino

Op woensdag 1 november is het convenant getekend waarmee is vastgelegd dat de Stichting Sportbelangen Heino (SSH) de sporthal Hoogerheyne overneemt van de gemeente Raalte.
Handbalvereniging Heino Zet Door, Volleybalvereniging Hevo, Gymnastiekvereniging Sportclub Hevo en Badminton Club Hoogerheyne zijn ook partij en ondertekenaars van het convenant. Met het tekenen van dit convenant onderstrepen alle partijen het belang van een volwaardige, betaalbare zaalsportaccommodatie in Heino.

Het convenant

In het convenant is opgenomen dat de SSH binnen drie jaar het initiatief neemt om met alle betrokken partijen een besluit voor te bereiden over eventuele ver/nieuwbouw van Hoogerheyne, inclusief de locatie. De gemeente blijft actief betrokken. Zowel in het proces als in de financiering. Tot slot blijven de huurtarieven van de lokale clubs op het huidige niveau.

Het vervolg

De komende maanden wordt het koopcontract opgesteld en getekend door gemeente en SSH. De clubs hoeven deze niet te tekenen, omdat zij geen eigenaar worden en geen juridische of financiële risico’s lopen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk