Hoorzitting

Vanavond is er eerst een vergadering van de agendacommissie om 19.30 uur.

Om 20.30 uur is er een hoorzitting over de programmabegroting 2015, de meerjarenraming 2016-2018 en de belastingverordening 2015.

Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hebben de gelegenheid om hun mening kenbaar te maken aan de raad.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk