Horeca exploitatie Nieuw-Tijenraan

Exploitatie horeca

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft besloten om de exploitatie in het nieuwe Tijenraan bij het Sportbedrijf Raalte onder te brengen. De voorkeur ging er naar uit dat een commerciële partij de exploitatie zou gaan doen, maar de zoektocht naar een geschikte kandidaat heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.

In de zomer en het najaar van 2015 zijn verschillende acties uitgevoerd om een commerciële exploitant te vinden. Er zijn gesprekken geweest met Raalter ondernemers en er is een openbare aankondiging gedaan. Hierop hebben 5 kandidaten gereageerd. Een afvaardiging van het Sportbedrijf en de klankbordgroep hebben met deze kandidaten gesprekken gehad. Na deze gesprekken zijn kandidaten afgehaakt vanwege de zware effort die gevraagd wordt (7 dagen per week open) in combinatie met de lage marge die men verwacht. Andere kandidaten ontbeerden de ervaring en ondernemershouding die nodig zijn om de exploitatie tot een commercieel succes te maken.

Omdat de horeca een vak apart is, vindt het college dat het Sportbedrijf een ervaren en gedreven bedrijfsleider moet aannemen die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de exploitatie. Om de mogelijkheid open te houden dat deze bedrijfsleider de exploitatie zelfstandig gaat voeren, is er de mogelijkheid voor een management buy out. Daarnaast vindt het college het belangrijk dat er een commerciële prikkel in de exploitatie moet zijn, bijvoorbeeld een mangementfee, zodat er ook een maximale prikkel komt dat de bedrijfsleider het tot een succes gaat maken. Het nieuwe Tijenraan wordt in december 2017 in gebruik genomen. Het is echter nu al wenselijk dat duidelijkheid is over de partij die de horeca gaat exploiteren. Het project zit nu in de ontwerpfase en daarin moeten ook belangrijke beslissingen over de inrichting van de horeca genomen worden. Dan is het beter dat de beoogde exploitant daar een stem in heeft.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk