Huishoudelijk Hulp

De gemeente Raalte stopt de Huishoudelijk Hulp Toelage (HHT). Hiermee kunnen inwoners met een indicatie huishoudelijke hulp in natura op grond van de Wmo 2015 één uur extra huishoudelijk hulp bijkopen, naast de uren die ze via de gemeente vergoed krijgen. Voor dit extra uur betalen ze een gereduceerd tarief

Inwoners die al Huishoudelijk Hulp Toelage ontvangen, kunnen deze tot 1 januari 2020 blijven gebruiken. Inwoners die nog niet gebruikmaken van de HHT kunnen dit tot uiterlijk 1 januari 2019 aanvragen. Daarna is aanmelden voor de regeling niet meer mogelijk. In 2019 betaalt de inwoner €10,00 per uur voor de extra huishoudelijke hulp.

Hulp bij het huishouden

Het uitgangspunt van de Wmo 2015 én van de gemeente Raalte is dat iedereen in een schoon en leefbaar huis kan wonen. De meeste inwoners kunnen dit zelf of met hulp van hun eigen netwerk regelen. Als het niet lukt om zelf het huishouden te regelen, kan een inwoner zich melden bij de gemeente. Er wordt dan bekeken of professionele huishoudelijke hulp nodig is.

Over de Huishoudelijke Hulp Toelage

De Huishoudelijk Hulp Toelage bestaat sinds 2015. In tijden van bezuinigingen en weinig werkgelegenheid was de HHT bedoeld om werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen te behouden. Omdat de arbeidsmarkt weer aantrok, is de regeling in 2017 landelijk afgeschaft. De gemeente Raalte heeft ervoor gekozen de regeling nog tot 2020 uit te voeren.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u bellen met het Sociaal Loket (0572) 34 77 99.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk