Ideeënpitch 18 april

Gemeente Raalte op zoek naar ideeën op gebied van zorg

De gemeente Raalte is op zoek naar goede ideeën of initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de zorg. Hiervoor worden inwoners, professionals, ondernemers en vrijwilligers gevraagd om mee te denken. Alle ideeën en initiatieven kunnen gepresenteerd worden tijdens de pitch op zaterdag 18 april in het Hoftheater in Raalte. Wethouder Gosse Hiemstra: ‘ Wij roepen inwoners en organisaties in al onze dorpen op om met ideeën of initiatieven te komen hoe bijvoorbeeld zorg, ondersteuning naar zorg en werk, ondersteuning van mantelzorgers, vervoer , dagbesteding van inwoners ánders kan. Of het idee nu groen of bijna rijp is, heel creatief of juist vanzelfsprekend, we willen ze graag horen op 18 april.’

Eigen kracht inwoners

27

Met het organiseren van de ideeënpitch, kiest de gemeente voor een faciliterende rol.

Wethouder Hiemstra: ‘Wij willen graag de ideeën en initiatieven horen die er in onze dorpen zijn, in plaats van deze plannen zelf te maken. Een goed voorbeeld van Overheidsparticipatie. De mensen en organisaties- professioneel en vrijwillig – die in onze dorpen wonen, leven en werken, weten meestal meer en betere manieren hoe zij ondersteuning en zorg willen krijgen en kunnen bieden, dan wij kunnen bedenken. ‘

Faciliterende rol gemeente

Voor alle inwoners en organisaties die een idee of initiatief aandragen geldt dat zij bereid moeten zijn om zelf hun idee uit te voeren, eventueel met hulp van anderen. De gemeente zal ieder idee op verschillende aspecten  toetsen. Wethouder Hiemstra: ‘We kijken onder meer of het idee in het belang is voor de hele gemeente, één of meerdere dorpen of een bepaalde groep mensen. Daarnaast moet het idee natuurlijk passen binnen de wettelijke kaders. Als een idee aan de voorwaarden voldoet, dan kunnen we kijken hoe we de uitvering er van kunnen faciliteren.’

Interessant? Deel het direct met uw netwerk