Ideeënwinkel centrum Raalte

Ideeënwinkel inventariseert gewenste uitstraling centrum Raalte

Hoe kan de uitstraling van het centrum van Raalte aantrekkelijker worden? Om dit te weten te komen openen de Raalter Ondernemersvereniging (ROV) en de gemeente Raalte dit weekend een ideeënwinkel in het centrum van Raalte. Op 16 en 17 juni is iedereen vanaf 10 uur welkom om ideeën te delen. De winkel is te vinden aan de Herenstraat 6, in het voormalig pand van Heren Mannenmode.

Een aantrekkelijke uitstraling van het centrum heeft met veel dingen te maken. Het gaat er dan niet alleen om of de gevels aantrekkelijk zijn en hoe koopwaar op straat wordt uitgestald. Ook de inrichting van straten en pleinen met bankjes, groen, bewegwijzering en voorzieningen als fietsenstallingen en kunst op straat horen hier bij.

Het inspiratieboek

Bezoekers kunnen hun mening geven aan de hand van foto’s van het centrum en beelden van hoe het centrum er uit kan zien. De wensen van bezoekers van het centrum worden gebundeld in een inspiratieboek. Dit boek bevat afbeeldingen van de gewenste uitstraling van het centrum.

Winkeliers en vastgoedeigenaren die aangesloten zijn bij de ROV willen het boek gebruiken om de uitstraling van de panden te verbeteren. De gemeente gebruikt het ideeënboek als inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen in het centrum, denk hierbij aan de inrichting van het plein aan de Grote Markt.

Digitaal input geven
Wie niet in de gelegenheid is om de ideeënwinkel te bezoeken, is welkom om digitaal ideeën te delen. Op raalte.nl staat een digitale tool met foto’s van het centrum. Deelnemers wordt gevraagd om aan te geven wat men wel of niet aantrekkelijk vindt en welke ideeën men heeft om de uitstraling van het centrum te verbeteren.

Achtergrond

In 2015 hebben het ROV en de gemeente een centrumvisie voor Raalte opgesteld om het centrumgebied verder te versterken. De visie benoemt concrete acties zoals het maken van een inspiratieboek voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het centrum. Aan die actie wordt nu uitvoering gegeven.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk