In gesprek met de gemeenteraad over groen- en kapbeleid

De gemeenteraad van Raalte nodigt u uit voor een discussieavond over het groen- en kapbeleid. U bent vanavond van harte welkom om uw mening over het openbaar groen, de bomen, de bermen en het landschap in onze gemeente te geven. Ook willen wij graag met u praten over het actualiseren van het kapbeleid. Heeft u ideeën, wensen, suggesties, goede ervaringen of een andere inbreng, dan heeft u nu de kans dit met ons te delen.

Locatie

Zaal Reimink, Spanjaardsdijk 17 in Heeten. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en staat de koffie voor u klaar. Het gesprek met de gemeenteraad begint om 20.00 uur.

Programma

U wordt welkom geheten door de voorzitter van de raad, burgemeester Martijn Dadema. Daarna krijgt u een korte inleiding op het huidige groen- en kapbeleid. Vervolgens krijgt u de gelegenheid om uw idee tijdens een korte pitch te presenteren die daarna verder wordt besproken. De resultaten van deze avond komen terug tijdens de vergadering van de gemeenteraad.

Zie   Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk