Inbreng GB op het koersdocument Corona

Gisterenavond was er een Rond de Tafel gesprek met op de agenda het Koersdocument Corona. Om een integrale afweging te kunnen maken bij verzoeken om financiële ondersteuning, bevat het koersdocument een leidraad die bij deze afweging moet helpen. Tevens wordt voorgesteld voor zowel 2020 als 2021 € 500.000 beschikbaar te stellen. De gemeenteraad wordt gevraagd het Koersdocument coronacrisis gemeente Raalte vast te stellen.

De inbreng van GemeenteBelangen op het koersdocument Corona:

De Gemeente Raalte staat er ten opzichte van ander gemeenten financieel goed voor doordat we ook in moeilijke tijden strak aan de wind hebben gevaren. Hierdoor kunnen we nu in zware tijden wat voor onze inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties betekenen.

Voor GemeenteBelangen is het van groot belang dat het geld bij de juiste inwoners en instanties terecht komt. Duidelijke kaders. Goede verdeling tussen grote en kleine verenigingen als ook Raalte en de buurtdorpen en naast grotere bedrijven ook de individuele inwoner en kleine ondernemer.

Ook is het voor GemeenteBelangen belangrijk dat de gemeente snel kan reageren als financiële ondersteuning echt nodig is, daarnaast vinden wij de financiële en controlerende rol van de raad ook van groot belang. We vinden een mandaat aan het college van 100 duizend euro dan ook wel erg ruim. We zouden ons kunnen voor stellen dat college bij knelgevallen eerst een voorschot verstrekt en na consultatie van de raad een definitieve beschikking afgeeft (bv. Bij bedragen boven 50.000 euro ).

GemeenteBelangen kan zich vinden in het voorstel om de gemeenteraad een keer per drie maanden in een Rond de Tafel bij te praten waarbij raadsleden signalen die ze uit de samenleving opvangen kunnen inbrengen.

Belangrijk voor GemeenteBelangen is dat we in deze voor alle inwoners van Raalte moeilijke tijd zowel financieel als moreel kunnen ondersteunen daar waar nodig.     

Het Koersdocument kun u hier lezen: 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk