Inbreng GB: Rood voor Rood

De ‘Rood voor Rood’ regeling heeft een grote bijdrage geleverd aan een mooi vitaal buitengebied. Het doel was om voor stoppende agrarische bedrijven de mogelijkheid te bieden om (grote en vaak lelijke) schuren te gaan slopen en deze te vervangen voor een nieuwe woning. Bijkomend voordeel was de maatschappelijke opgave asbestsanering waar we een inhaalslag gehaald hebben.

Zover we nu inschatten, zullen de komende jaren nog eens 166 bedrijven gaan stoppen en zullen er nog 348.000 m2 gesloopt of herbestemd moeten worden. Om verstening in ons mooie buitengebied tegen te gaan willen we de regeling aanpassen. We willen deze versterken en optimaliseren, maar de lopende projecten mogen daarbij niet in gevaar lopen. Daarnaast speelt ondermijning ook een rol. Waar er geen gelegenheid is om voor criminele doeleinden een leegstaande schuur te vinden, maken we het een stuk onaantrekkelijker en dus veiliger.
Belangrijke punten voor GemeenteBelangen zijn hierbij
– meer flexibiliteit. Denk aan meer kleinere woningen voor bijvoorbeeld starters, tiny houses of andere woonvormen. Of de gebouwen geschikt maken voor andere woonvormen.
– beschikbaar hebben van voldoende betaalbare kavels aan de randen van de dorpen, zodat men daar de compensatiewoning kan bouwen
– het moet financieel rendabel blijven om Vrijkomende Agrarische Gebouwen te slopen of om te herbestemmen.
Een vitaal, veilig en financieel gezond buitengebied is niet gebaat dat oude gebouwen blijven staan.
Interessant? Deel het direct met uw netwerk