Inbreng GB tijdens de Kadernota 2020 – 2023

Gisterenavond was er een raadsvergadering over het raadsvoorstel- en besluit Kadernota 2020-2023. In het Roalter Akkoord is afgesproken in het voorjaar een extra moment te creëren om de afspraken in het raadsakkoord af te wegen tegen andere opgaven. Hiervoor is de Kadernota opgesteld. Hierin legt de gemeenteraad op inhoud en financiën de prioriteiten vast als opmaat naar de begroting in november.

Tijdens deze Raadsvergadering heeft GemeenteBelangen een motie ingediend over het invoeren van een digitaal burgerpanel. GemeenteBelangen vindt het van groot belang dat inwoners kunnen meepraten en meebeslissen over zaken waar zij bij betrokken zijn of die hen aangaan. Met het indienen van deze motie wil GemeenteBelangen meer invloed geven aan inwoners en het verbeteren van burgerparticipatie.

Ook vroeg GemeenteBelangen in haar betoog aandacht voor het rentepercentage voor mensen in de schuldsanering.

Ook zal GemeenteBelangen tijdens het opleggen van duurzaamheid maatregelen zich continue moeten afvragen of die ook voor mensen met een smalle beurs te betalen zijn.

Verduurzaming blijft een belangrijk onderwerp de komende periode. Hierin vindt GemeenteBelangen het belangrijk om verduurzaming mee te nemen binnen de evaluatie van het evenementenbeleid.

GemeenteBelangen vindt dat er de afgelopen jaren mooie projecten zoals Groen Samendoen en Heeten Begroot zijn opgestart. Het is belangrijk dat deze projecten worden ondersteund door de Gemeente en er blijvend gekeken wordt naar de mogelijkheden hierin.

Tot slot is GemeenteBelangen ingegaan op de insprekers tijdens het rond de tafelgesprek over de Kadernota. Een mooi gesprek met inwoners vanuit de Gemeente Raalte. GemeenteBelangen vraagt het College te kijken naar de verschillende vraagstukken die vanuit inwoners zijn aangedragen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk