Inbreng GemeenteBelangen Woonvisie

GemeenteBelangen vindt inbreidingen en het bouwen van de juiste woningen in Raalte en haar buurtdorpen minstens zo belangrijk als alleen maar grote hoeveelheden woningen bouwen op de schaarse grond die we in Nederland en ook in Raalte te verdelen hebben. Wij moeten daar zorgvuldig mee omgaan.

Voor GemeenteBelangen is de woonvisie van groot belang. Welke woningen zijn we nodig? Betaalbaar, duurzaam, jongeren, senioren, nieuw type woningen en nieuwe (collectieve) woonvormen. We denken bij inbreidingslocaties aan de locaties Booijink, Pauluskerk en grond die vrijkomt bij herinrichting Carmel College Salland.

GemeenteBelangen wil graag dat het college nog eens goed kijkt naar de inbreidingslocaties in de gemeente Raalte en dat zij deze in beeld brengt.

GemeenteBelangen vraagt aan het college of er al contact is geweest met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel en te onderzoeken of er kansen zijn voor financiële ondersteuning?

Ook denkt GemeenteBelangen aan woningsplitsen: jongeren en ouderen samen onder één dak; vier kleinere woningen i.p.v. twee 2-onder1-kapwoning; leegstaande winkelpanden en bedrijfspanden die op de juiste plek staan zouden geschikt kunnen zijn, zoals aan de rand van het centrum of aan de rand van een industrieterrein.

Het voordeel hiervan is dat we op deze plekken ook die woningen kunnen bouwen waar veel behoefte aan is. Wij denken hierbij ook aan appartementen en levensloopbestendige woningen. Hoogbouw en ondergrondse garages zouden als inbreidingslocatie een optie kunnen zijn.

Ook ons buitengebied biedt kansen. De komende jaren komt er veel agrarische bebouwing vrij en dit biedt ook kansen voor nieuwe woontypes en (collectieve) woonvormen.  We kunnen deze locaties  verduurzamen met zonnepanelen, een dorpswindmolen, een voedselbos of een moestuin.

Als we kijken naar onze landgoederen dan zullen nog veel pachtboerderijen hun landbouwfunctie verliezen. Ook voor het verdienmodel van de landgoederen bieden deze woonvormen kansen.

Laat het duidelijk zijn dat we natuurlijk voor Raalte en een aantal buurtdorpen op korte termijn op zoek moeten naar nieuwe uitbreidingslocaties.

Het herinvoeren van de starterslening, waar GemeenteBelangen zich hard voor heeft gemaakt, is wat ons betreft al een goede stap om de positie en de kansen van starters op de woningmarkt te verbeteren.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk