Informateur

Johan Kiekebosch is benoemd tot informateur in de gemeente Raalte. De rol van Kiekebosch is het vormen van een nieuw college. Maandagavond heeft hij de andere partijen geïnformeerd over de opdracht die hij heeft meegekregen en hoe Gemeentebelangen (grootste partij in Raalte) het proces wil organiseren. De informatieronde zal zoveel mogelijk in de openbaarheid plaatsvinden. johan

De partijen stemden unaniem in met het voorstel om donderdag, na het installeren van de nieuwe raad, de formatieronde te beginnen met een openbare ‘pitch’ door elke partij. Elke fractie geeft kort antwoord op twee vragen: (1) hoe interpreteert de fractie de verkiezingsuitslag van de eigen partij en (2) welke rol ziet de fractie de komende jaren voor zichzelf in de raad en eventueel in het college? Na deze presentaties voert Kiekebosch gesprekken met alle zeven fracties. Daarna zal hij zijn bevindingen in een openbare bijeenkomst voorleggen aan de fractievoorzitters. Vervolgens wordt er gestart met het formatieproces.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk