Informatieavond Energie Heino

Informatieavond over Energie: “Heino sluit zonneparken en windmolens niet uit”!

Op 22 januari jl. organiseerde de Stichting Duurzaam Heino samen met de gemeente Raalte in het Dorpshuus een informatieavond over de energietransitie in Heino. De 55 deelnemers maakten er een succesvolle bijeenkomst van. De avond stond in het teken van informeren én organiseren rondom het thema “energietransitie”. Welke rol wil je als dorp spelen? Welke opgaven staan ons te wachten? Na de presentatie door de gemeente Raalte werd aan zeven tafels intensief gediscussieerd over verschillende stellingen. Uitvoerig werd gesproken over de wijze waarop de door de gemeente Raalte gepresenteerde opgaven voor Heino in het kader van zon- en windenergie gerealiseerd kunnen en moeten worden. Voor de meeste deelnemers was al wel duidelijk dat het begint met bewustwording en energiebesparing. Dat wat je bespaart door isolatie hoef je immers niet extra op te wekken.

De aanwezige Heinoëers gaven de voorkeur aan

  1. Eerst zon op dak realiseren op woningen, (boeren)bedrijven en winkelpanden, zodat natuur- en cultuurgronden zo min mogelijk worden belast;
  2. Het realiseren van zonneparken en windmolens, mits ze inpasbaar in de omgeving zijn en mogelijk geclusterd kunnen worden. Ook windmolens onder de 25m zijn acceptabel;
  3. Heino zal zich inzetten om haar aandeel in de regionale energiedoelstelling te gaan realiseren;
  4. Het realiseren van de lokale energie-opgaven, met als doel om de regie en inkomsten in Heino te houden. Uiteraard zal daarbij ook rekening moeten worden gehouden met exploitatierisico’s.

Het bestuur van de Stichting Duurzaam Heino is blij met de positieve houding van de deelnemers met betrekking tot de lokale energieopgaven. Van de 55 aanwezigen waren ruim 20 personen bereid om actief mee te werken en te denken. Doelstelling is om te komen tot vier werkgroepen, die aan de slag gaan met energiebesparing, zon op dak, zonneparken en windmolens. Iedereen die mee wil denken en werken kan zich hiervoor melden bij SDH. In de komende weken zullen voorbereidende gesprekken met diverse partijen en personen worden gevoerd.  “De uitdagingen zijn helder. Laten we gezamenlijk de schouders eronder zetten en ons inzetten om uiterlijk in 2030 van Heino een duurzaam en energieneutraal dorp te maken”, aldus het bestuur.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk