Informatiebijeenkomst duurzaamheid en energietransitie

Vanavond is er een Informatiebijeenkomst met de volgende punten op de agenda:

 

Locatie: De Gunne

Aanvang:            19:30

Eindtijd:               22:30

Voorzitter:         dhr. Mark Kampman

Toelichting:        Thema-avond duurzaamheid en energietransitie

 

1             Opening

2             Mededelingen

3             Thema-avond duurzaamheid en energietransitie

Tijdens de raadsvergadering in december j.l. is toegezegd een integrale discussie te voeren over duurzame energie. Daarnaast is de vorige agendacommissie afgesproken dat er een memo wordt geagendeerd over de vraag hoe om te gaan met zonneparken. Op beide punten wordt als volgt een eerste stap gezet:

3.a          Masterclass Energietransitie (19.30 – 21.00 uur)

Een van de grote uitdagingen van deze tijd is de energietransitie. Dat betekent dat we de komende jaren stapsgewijs moeten overstappen van fossiele energie naar meer duurzame alternatieven. Landelijk, regionaal, maar ook lokaal ligt hier een grote verantwoordelijkheid en uitdaging. Wat betekent de energietransitie voor onze gemeente, waar liggen de kansen en knelpunten, hoe werkt u hierin samen met, wat zijn de ruimtelijke consequenties en wat schiet de lokale economie hier eigenlijk mee op? Deze thema’s komen aan bod tijdens de masterclass Energietransitie. VNO-NCW, Bio-energiecluster Oost-Nederland, Het Oversticht, Natuur en Milieu Overijssel verzorgt de masterclass.

3.b         Verkenning beleid zonneparken buitengebied (21.15 – 22.00 uur)

4             Sluiting

 

Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk