Informatiebijeenkomst Taalschool Asielzoekerscentrum

Onderzoek taalschool asielzoekerscentrum

Inwoners Heeten uitgenodigd voor informatiebijeenkomst

In Raalte is een asielzoekerscentrum (azc) voor maximaal 950 vluchtelingen gepland op bedrijventerrein De Zegge VII, voor een periode van vijf jaar. Planning is dat dit azc begin 2017 open gaat. In een azc van deze omvang wonen gemiddeld 100 kinderen in de basisschoolleeftijd. De gemeente Raalte en de schoolbesturen uit de gemeente Raalte willen onderzoeken of de beschikbare ruimte in de St. Bernadetteschool in Heeten geschikt is om het eerste taalonderwijs voor deze kinderen onder te brengen.

Voor de inwoners van Heeten wordt een informatiebijeenkomst gehouden op dinsdag 10 mei, van 19.30 – 21.00 uur in ’t Trefpunt in Heeten (zaal open vanaf 19.15 uur). Ouders met kinderen die in Heeten naar school gaan zijn per brief uitgenodigd.

Eerste taalonderwijs

Ieder kind dat in Nederland woont, heeft een leerplicht. Voor asielzoekerskinderen is dat niet anders. Door een taalachterstand is het voor deze kinderen niet mogelijk gelijk in te stromen in het reguliere onderwijs. In de praktijk blijkt dat zij één tot anderhalf jaar afzonderlijk (taal)onderwijs nodig hebben voordat ze door kunnen stromen naar een reguliere klas.

Taalschool: op het azc-terrein of daarbuiten?

Voor het onderwijs aan de kinderen van het azc bestaan twee mogelijkheden: een school realiseren op het azc-terrein, of huisvesting zoeken buiten het azc-terrein. De ervaring met kinderen in asielzoekerscentra leert dat onderwijs buiten het azc-terrein een positievere invloed heeft op het onderwijs en de ontwikkeling van deze kinderen. Daarnaast is het van belang dat het onderwijs (de ‘taalschool’) geconcentreerd is op één locatie, zodat het team van leerkrachten effectief het onderwijs kan organiseren en kan samenwerken. Voor de leerlingen geeft dit ook de meeste rust en regelmaat, ook elementen die het onderwijs ten goede komen.

Onderzoek haalbaarheid taalschool in Heeten

De gemeente Raalte en de schoolbesturen denken daarom dat het voor de kinderen die wonen in het azc het beste is om les te krijgen in een normaal schoolgebouw, buiten het azc-terrein. Het schoolgebouw van de St. Bernadetteschool is binnen de gemeente Raalte de enige school met voldoende leegstaande ruimte om een taalschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar in te huisvesten. De gemeente wil de haalbaarheid daarvan verder onderzoeken. Daarbij komen vragen aan de orde als:

  • Is het gebouw geschikt om naast de huidige school een taalschool in onder te brengen?
  • Zijn er aanpassingen aan het gebouw nodig en is dit financieel haalbaar?
  • Kan worden voldaan aan randvoorwaarden als het vervoer van de leerlingen van en naar het azc?

Dit haalbaarheidsonderzoek start met deze bijeenkomst waarin gemeente en schoolbesturen graag horen hoe ouders met kinderen op de St. Bernadetteschool en andere inwoners van Heeten tegen dit voornemen aankijken. Mocht blijken dat de St. Bernadette geen haalbare optie is, dan wordt een taalschool op het azc-terrein gerealiseerd.

Wat betekent dit voor de kinderen uit Heeten?

Als dit plan haalbaar is, kan een afzonderlijke taalschool worden gevestigd in het gebouw van de St. Bernadetteschool. De kinderen die daar (taal)onderwijs krijgen komen dus niet bij de kinderen uit Heeten in de klas. Zij komen in afzonderlijke klassen en krijgen les van docenten die daarvoor speciaal zijn opgeleid. Wel kan het zijn dat de kinderen van de taalschool bijvoorbeeld gelijktijdig met de andere kinderen buiten spelen.

Informatieavond

Op dinsdagavond 10 mei kunnen inwoners uit Heeten om 19.30 uur met hun vragen, reacties en aandachtspunten terecht in ’t Trefpunt. De gemeente licht samen met de schoolbesturen toe wat de overwegingen zijn om huisvesting van een taalschool in de St. Bernadetteschool te onderzoeken en hoe het vervolg er uit ziet.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk