Informatiebijeenkomst uitbreiding bedrijventerrein Blankenfoort Heino

Gemeente Raalte organiseert woensdag 9 oktober samen met Heino Aktief een informatiebijeenkomst over de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort in Heino. De gemeenteraad stemde onlangs in met de voorgenomen uitbreiding. Hiermee kan in de lokale behoefte aan extra bedrijfskavels worden voorzien.

De informatiebijeenkomst is opgedeeld in twee delen. Tijdens het eerste algemene deel staan de huidige stand van zaken en het te doorlopen proces centraal. Wethouder Wout Wagenmans: “Hierbij is er oog voor alle betrokkenen. We komen graag samen tot een concreet plan. Ondernemers, de omgeving en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.”

Het tweede deel richt zich op de ondernemers die via ondernemersvereniging Heino Aktief hebben aangegeven belangstelling voor een kavel te hebben.

Datum: 9 oktober 2019
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Bij Ne9en (Canadastraat 9, Heino)

Vervolg
Het bestaande bedrijventerrein zal met circa 3,5 ha netto uitgeefbare grond worden uitgebreid. Voorwaarde is dat de uitbreiding aansluit op het bestaande terrein. De gemeente Raalte neemt de exploitatie van de grond en uitgifte van de kavels voor haar rekening. De komende periode worden de plannen, samen met Heino Aktief, verder uitgewerkt.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk