Informatiescherm Tijenraan toont energiebesparing

25% minder energieverbruik door koppeling Tijenraan-RWZI

Wethouder Frank Niens heeft vanmiddag een informatiescherm in de hal van zwembad Tijenraan in werking gezet waarop bezoekers kunnen zien hoeveel Tijenraan bespaart door verwarming met de restwarmte van de RWZI. Frank Niens: ‘ Bij omrekening van het gecombineerde verbruik naar Joules (een eenheid van energie) blijkt dat in 2014 maar liefst 25% minder energie in Tijenraan verbruikt  is ten opzichte van 2012.  Dit komt ongeveer overeen met de voorspelde besparing van circa € 37.000,-. Een mooi voorbeeld van duurzaam gebruik!’

frank tijenraan

Sinds begin 2014 wordt het zwemwater van zwembad Tijenraan verwarmd door de restwarmte die in het rioolwater van Waterschap Groot Salland zit.  Nu, een jaar later, zijn de meterstanden van Tijenraan 2014 vergeleken met  die van 2012.  Gekozen is voor een vergelijk met 2012 omdat eind 2013 al getest is met het nieuwe systeem en toen al een kleine besparing is  bereikt.  Zoals verwacht is het elektraverbruik omhoog gegaan door het verbruik van de warmtepompen van het nieuwe systeem, maar is het gasverbruik gedaald.

Werkwijze

Om de warmtewinning uit het gezuiverde rioolwater mogelijk te maken wordt maximaal 40.000 liter water per uur vanaf de rioolwaterzuivering verderop naar Tijenraan gepompt. Via warmtewisselaars wordt 6 tot 7 graden aan dit water onttrokken voordat het teruggepompt wordt naar de rioolwaterzuivering. Vier warmtepompen brengen het water naar 45 °C. Hiermee worden de verschillende zwembaden in Tijenraan verwarmd.

Hergebruik in het nieuwe zwembad

Het nieuw systeem wordt straks ook in het nieuwe zwembad hergebruikt. Het hele ontwerp van deze installatie is daar ook op gericht omdat het grootste deel van de installatie buiten het zwembad in een kelder staat opgesteld. Hierdoor is verplaatsing straks makkelijk.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk