Ingezonden brief Raalter voetbalverenigingen krijgt vervolg

Sport drijft in belangrijke mate op de kracht van de samenleving. Zo worden veel sportverenigingen draaiende gehouden met hulp van vrijwilligers. Het aandeel vrijwilligers komt echter steeds verder onder druk te staan en daarom is ondersteuning vanuit de gemeente belangrijk. Naar aanleiding van de ingezonden brief van de Raalter voetbalverenigingen van 9 oktober jl. heeft GemeenteBelangen contact gezocht met voetbalvereniging Heino en is er een aantal gesprekken gevoerd. Naar aanleiding hiervan heeft gemeenteraadslid Irene Weertman-Halfwerk namens GemeenteBelangen een aantal vragen gesteld aan het college.

  1. Kan de raad een overzicht krijgen van de opbouw van de huur van de voetbalvelden? Hoe wordt deze huurprijs vastgesteld? En is er verschil tussen verlichte of onverlichte velden?
  2. Hoe zit het met de financiële en technische afschrijving van het kunstgrasveld? Wanneer staat er vervanging van dit veld op het programma? Is dit afhankelijk van de staat waarin het veld zich bevindt en wordt hierbij rekening gehouden met de eisen die de KNVB stelt aan bespeelbare velden?

Interessant? Deel het direct met uw netwerk