Inloopavond bestemmingsplan Burgemeesterkwartier

Bestemmingsplan Burgemeesterkwartier

Op de locatie van de voormalige basisschool De Horizon, het Burgemeesterkwartier, wordt een wijk gerealiseerd met woningen en appartementen. Op woensdag 1 juli aanstaande organiseert de gemeente Raalte een tweede inloopavond over deze locatie.

Proces

Bij de ter visie legging van het bestemmingsplan is vorig jaar een inloopavond gehouden voor het gebied Burgemeesterkwartier. De avond werd druk bezocht door belangstellenden. Tijdens de ter visielegging zijn door omwonenden zienswijzen ingediend en daarover is de gemeente met de bewoners in gesprek gegaan. Dit traject is recentelijk afgerond en heeft geleid tot een aangepast stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan. Het college legt het bestemmingsplan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad in september.

Inloopavond

We willen belangstellenden tijdens een inloopavond informeren over het aangepaste stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan. Dit doen we op woensdag 1 juli van 19.00 uur

tot 21.00 uur in het gemeentehuis bij de raadszaal. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om  vragen te beantwoorden en het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan toe te lichten.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk