Inloopavond over Boetelerveld

Op donderdag 20 september aanstaande van 19.00 tot 21.30 uur bent u van harte welkom

in Gasterij De Kruidentuin, Hellendoornseweg 1 te Mariënheem, om kennis te nemen van het inrichtingsplan voor herstel van de natuur in het Boetelerveld. Tijdens deze inloopavond kunt u het Boetelerveld beter leren kennen en  wordt u geïnformeerd over de geplande maatregelen in en rondom het natuurgebied, het gebiedsproces en alle partijen die hierbij betrokken zijn. Er is ook informatie over het vervolg: het vastleggen van het plan in een provinciaal inpassingsplan.

Het Boetelerveld is een natuurgebied van Landschap Overijssel met de Europese status Natura 2000. De waardevolle natuur is hier afhankelijk van langdurig natte omstandigheden. Door verdroging en stikstofdepositie staat de natuur echter onder druk. In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (kortweg PAS) worden maatregelen genomen om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken. Dit is nodig om ruimte voor economische groei te houden. Maatregelen voor de natuur kunnen ook effect hebben op de landbouwgronden eromheen. Daarom is er samen met grondeigenaren gezocht naar passende oplossingen. Het inrichtingsplan Boetelerveld is in opdracht van de provincie Overijssel opgesteld onder verantwoording van de gemeente Raalte en in samenspraak met LTO Salland, het waterschap, de terreinbeheerder en buurgemeente Hellendoorn.

Flyer:   

Interessant? Deel het direct met uw netwerk