Inloopbijeenkomst kruispunt Ganzeboomlaan-Mettingenlaan

Presentatie maatregelen kruispunt Ganzeboomlaan-Mettingenlaan

Op woensdag 25 mei organiseert de gemeente Raalte een inloopbijeenkomst in zaal Zwakenberg over de maatregelen die uitgevoerd gaan worden aan en bij het kruispunt Ganzeboomlaan – Mettingenlaan. Wethouder Wout Wagenmans: ‘De afgelopen maanden hebben we verschillende maatregelen onderzocht waarmee we dit drukke kruispunt viliger kunnen maken voor fietsers. We hebben de weggebruikers hier actief in betrokken door ze mee te laten denken. Op basis van alle reacties hebben we nu een pakket maatregelen die naar ons idee echt bijdragen betere verkeersveiligheid!’

Het doel van de maatregelen is om de verkeersveiligheid voor met name fietsers op het kruispunt te verbeteren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat fietsers niet altijd tijdig en duidelijk worden opgemerkt en daardoor over het hoofd worden gezien.

Met de voorgestelde maatregelen wordt de verkeersveiligheid op korte termijn verbeterd.

De aanpassingen zorgen ervoor dat fietsers eerder en beter in beeld worden gebracht bij het gemotoriseerd verkeer. Het betreft de volgende maatregelen:

  • Aanbrengen verhoogd plateau aansluiting Stationsstraat – Mettingenlaan
  • Aanpassen fietsoversteek Mettingenlaan en aansluiting fietspaden
  • Aanpassen fietspad Mettingenlaan en fietsoversteek Ganzeboomlaan
  • Herinrichting wegvak Ganzeboomlaan

Uitnodiging

Tijdens de inloopbijeenkomst presenteert de gemeente het voorlopig ontwerp voor de maatregelen. Vervolgens wordt het ontwerp definitief gemaakt zodat de maatregelen eind van dit jaar kunnen worden uitgevoerd. De inloopavond is van 19:00 tot 21:30 in Zaal Zwakenberg in Raalte.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk