Inrichtingsplan met bomen geeft Schubertstraat sterkere laanstructuur

De gemeente Raalte is bezig met de ontwikkeling van de volgende fase van De Singel in het plan Franciscushof in Raalte. Deze nieuwe fase bestaat uit dertien vrijstaande woningen en vier twee-onder-één-kapwoningen aan de Schubertstraat en de Beethovenlaan. Als voorbereiding op de bouw van deze woningen deed de gemeente onderzoek naar de kwaliteit van de bomen langs de Schubertstraat.

Uit dit onderzoek blijkt dat het grootste deel van deze bomen een matige tot slechte kwaliteit heeft. De resterende levensverwachting van deze bomen wordt geschat op zo’n 5 tot 10 jaar. Wat interessant is, is dat enkele vleermuizen de groep bomen gebruiken als vleermuisroute.

Voor de gemeente geeft zowel het kwaliteitsonderzoek als de geplande aanleg van opritten van de nieuw te bouwen woningen aanleiding om wat zaken helder te krijgen. Welke bomen voor de toekomst behouden kunnen blijven bijvoorbeeld. Welke bomen moeten worden gekapt. En waar bomen opnieuw moeten worden geplant.

Het resultaat hiervan is een inrichtingsplan. Enkele (gezonde) bomen blijven staan, de meeste bomen worden weggehaald, maar ook wordt een groot aantal nieuwe bomen terug geplant. Door deze nieuwe bomen ontstaat een sterkere laanstructuur in de Schubertstraat. Vanwege de vleermuisroute is bij de nieuw te planten bomen een onderscheid gemaakt in blijvende bomen (‘blijvers’) en tijdelijke bomen (‘wijkers’). De tijdelijke bomen worden geplant voor een periode van circa 10 jaar en vullen de leegtes op tussen de blijvende bomen. Zodra de blijvende bomen voldoende grootte hebben, worden de tijdelijke bomen weggehaald. Er worden relatief veel bomen terug geplant vanwege het functioneren van de vliegroute voor vleermuizen.

Voor het weghalen van de bomen langs de Schubertstraat is een kapvergunning aangevraagd.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk