Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (2022 – 2038)

Gemeente Raalte en schoolbesturen presenteren plan om schoolgebouwen te vernieuwen

Goede schoolgebouwen zijn essentieel voor goed onderwijs. De afgelopen jaren zijn een aantal gebouwen al vernieuwd. Maar hoe zorgen we ervoor dat alle schoolgebouwen in de gemeente Raalte klaar zijn voor de toekomst? Dat staat beschreven in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (2022 – 2038). Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het plan vast te stellen, zodat de gemeente en schoolbesturen hier gezamenlijk mee aan de slag kunnen.

Wethouder Frank Niens: “De komende jaren zijn veel schoolgebouwen aan vernieuwing toe. Deze forse opgave kunnen we alleen realiseren als we samen de schouders eronder zetten. Dit plan biedt ons een routekaart waarlangs we onze schoolgebouwen stap voor stap vernieuwen.”

Bart de Grunt, bestuurder mijnplein: “Met dit plan zetten we een belangrijke stap richting de realisatie van toekomstgerichte schoolgebouwen in de gemeente Raalte. Als schoolbesturen mijnplein en De Mare zijn we blij dat we leerlingen in de toekomst goed onderwijs kunnen blijven bieden in een veilige en inspirerende leeromgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.”

Uitgangspunten

In het plan is de gezamenlijk ambitie voor de korte, middellange en lange termijn opgenomen. Belangrijke uitgangspunten zijn onder andere:

  • Onderwijs in elk dorp; we streven ernaar dat alle dorpen blijven beschikken over een basisschool.
  • Vormig kindcentra; we streven naar één pedagogische en educatieve omgeving voor 0 tot 13-jarigen.
  • Maatwerk; elke school is uniek, daarom kiezen we per locatie voor de beste oplossingen.
  • Oog voor samenhang: bij groei, krimp, renovatie of nieuwbouw bekijken we de opgave breder dan alleen vanuit onderwijshuisvesting. Waar mogelijk en wenselijk staan we open voor andere maatschappelijke activiteiten.
  • Duurzaamheid; renovatie of nieuwbouw is hét moment om te verduurzamen.

Besluitvorming

De gemeenteraad bespreekt het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (2022 – 2038) op donderdag 2 december in een rond-de-tafelgesprek. Wilt u meepraten? Dat kan! U kunt zich tot uiterlijk 2 december 12.00 uur aanmelden via griffie@raalte.nl. U kunt het rond-de-tafelgesprek ook volgen. Dit kan vanaf 19.30 uur via http://raalte.notubiz.nl/live De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 december een besluit over het plan. Ook dat is via bovenstaande link vanaf 19.30 uur te volgen.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar http://www.raalte.nl/integraal-huisvestingsplan-onderwijs Daar vindt u naast het plan ook een globale planning over wanneer welk schoolgebouw vernieuwd wordt.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk