Intentie garantstelling Mariaoord Luttenberg

College wil garantstelling verlenen voor Mariaoord Luttenberg

Enige tijd geleden is het leegstaande voormalig verzorgingshuis Mariaoord in Luttenberg aangekocht door de plaatselijke gemeenschap, verenigd in de Stichting Luttenberg Woont. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft nu uitgesproken garantstelling te willen verlenen van een deel van de plannen.

De Stichting Luttenberg Woont heeft een plan ontwikkeld om het Mariaoord in Luttenberg te transformeren naar elf voor senioren geschikte huurappartementen. Het college wil een garantstelling verlenen voor zes van de elf huurappartementen. Door deze garantstelling kan de Stichting een lening bij de bank aangaan zodat het plan gerealiseerd kan worden.

Het initiatief past naadloos bij de doelstelling van de gemeente Raalte voor overheidsparticipatie, het bevorderen van leefbaarheid in kleine kernen en het langer zelfstandig thuiswonen.

De gemeenteraad wordt nog in de gelegenheid gesteld om haar wensen en bedenkingen te uiten op dit voorgenomen besluit.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk