Inwoners betrekken bij beleid voor erfwindmolens

GemeenteBelangen vindt dat het college van B en W de inwoners onvoldoende betrekt bij het beleid over de erfwindmolens.

Het college wil maximale hoogte van de erfwindmolens verhogen van 25 meter naar 35 meter en onder voorwaarden naar 40 meter. Het is aan de gemeenteraad om hierover een definitief besluit te nemen.

Hogere erfwindmolens zijn volgens het college financieel rendabeler en leveren meer energiebesparing op. Hogere windmolens doen echter ook een afbreuk aan het landschap. Het Sallandse landschap kenmerkt zich met bomen met een hoogte van maximaal 25 tot 30 meter.  Erfwindmolens die boven de bomen uitsteken komen de schoonheid van het landschap niet ten goede.

Begin februari kwam het college met het voorstel naar buiten. Op 9 februari was er tijdens de zogenaamde Ronde Tafelvergadering gelegenheid voor inwoners om in te spreken en konden de politieke partijen vragen stellen en een eerste reactie geven op het voorstel van college. Tijdens deze vergadering bleek niet alleen  dat er nog veel vragen waren maar ook dat veel insprekers het niet eens waren met het voorstel van het college. Uit onvrede over de reactie van de verantwoordelijke wethouder verlieten een aantal insprekers voortijdig de vergadering. GemeenteBelangen heeft in deze vergadering gepleit voor meer tijd zodat een zorgvuldig proces doorgelopen kan worden.

Het college is echter van mening dat met de Ronde Tafelvergadering  van 9 februari er voldoende gelegenheid is geweest om vanuit de inwoners mee te denken over het onderwerp. Daarom wordt het voorstel op 9 maart ongewijzigd aan de gemeenteraad voor besluitvorming voorgelegd.

Dit gaat GemeenteBelangen veel te kort door de bocht. Er zijn nog teveel vragen vanuit inwoners en vanuit de fractie van GemeenteBelangen. Krijgen we straks een buitengebied waar overal hoge erfwindmolens opduiken? Met de hogere erfwindmolens wordt niet de energiebesparing bereikt waartoe de gemeente verplicht is. Hoe wordt dan de energiebesparing bereikt?

Het toestaan van erfwindmolens met een hoogte van 25 meter is zo’n tien jaar geleden  geregeld in het bestemmingsplan buitengebied. Destijds was er sprake van een zorgvuldig proces met ruimte voor inbreng van de inwoners.  Als het aan GemeenteBelangen ligt, kunnen inwoners ook nu meedenken over de kaders waaraan erfwindmolens moeten voldoen. Duidelijke kaders voorkomen wildgroei en zorgen ervoor dat ondernemers op een verantwoorde manier energie kunnen opwekken voor eigen gebruik. Dit zou prima kunnen via een burger of digitaal panel.

De uiteindelijke afweging zal uiteindelijk door de raad gemaakt moet worden. GemeenteBelangen is echter wel van mening dat als je de inbreng van inwoners serieus wilt nemen, je hiervoor de tijd moet nemen. Daarom wil GemeenteBelangen dat het onderwerp geschrapt wordt  van de agenda van de raad van 9 maart en dat meer tijd genomen wordt voor inbreng van de inwoners en het beantwoorden van de vele vragen.

GemeenteBelangen is benieuwd hoe de andere politieke partijen hierover denken en op welke wijze zij vorm en inhoud willen geven aan het actief betrekken van inwoners bij belangrijke zaken.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk