Inzamelen plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd)

Inzameling pmd-afval zeer succesvol, kwaliteit kan beter

In 2015 zijn afvalinzamelaar ROVA en samenwerkende gemeente, waaronder Raalte, gestart met het inzamelen van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) in één zak of bak. De inzameling hiervan blijkt een groot succes. In 2015 hadden Raalter inwoners 32 kg pmd per inwoner gescheiden ingezameld. Dit is een stijging van 10 kg ten opzichte van 2014.  Deze stijging is ook te verklaren doordat in 2015 de inzameling van drankenkartons en blik is gestart.

ROVA_plastic_blikinzameling

Ondanks de positieve cijfers, kan de inzameling van pmd nog beter. Op dit moment treffen we nog veel gebruiksvoorwerpen in het pmd. Dit gaat ten koste van de recycling, want pmd dat is vermengd met gebruiksvoorwerpen wordt afgekeurd door de verwerker. Voorbeelden van gebruiksvoorwerpen die veel bij het pmd worden gevonden, maar hier niet thuis horen zijn: tuinslangen, speelgoed en (dek)zeilen. Hoe zuiverder het pmd wordt aangeboden, hoe beter het gesorteerd wordt en hoe makkelijker het materiaal kan worden gerecycled. Afgekeurd pmd wordt niet gerecycled, maar als restafval verbrand. Dit betekent dat veel waardevolle grondstoffen verloren gaan.

Controle

De komende periode gaat Rova tijdens de inzameling van pmd-afval controleren op de inhoud. Als er afval inzit dat er niet in thuishoort, wordt de bak niet geleegd of de plastic zak niet meegenomen. Meer informatie over pmd-inzameling op www.rova.nl/pmd.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk