Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten, Gemeentebelangen was er bij

Op maandag 19 april heeft Plaatselijk Belang Heeten een jaarvergadering georganiseerd. Ons raadslid uit Heeten, Rinus Hoogeslag, was hier bij. Voor de pauze is vooral gesproken over wat er het afgelopen jaar gespeeld heeft. Na de pauze werd vooruit gekeken naar wat er nog staat te gebeuren in Heeten. Hierbij is er specifiek aandacht geweest voor de projecten Zonnekracht Heeten, Wandel- en Fietspaden en Haalbaarheidsonderzoek Trefpunt.

 Wat er leeft in Heeten

Tijdens de rondvraag bleek dat er vooral veel ontevredenheid heerst over de rol die projectontwikkelaars spelen bij de ontwikkeling van Heeten. Locaties zoals de IJsselgouwe, Garage Brinkhof en de locatie van het voormalig Chinees-Restaurant komen niet tot ontwikkeling. Belangrijke oorzaak hiervan zijn de grondposities die projectontwikkelaars hebben op deze locaties. Door de inzet van enkele actieve Heetenaren is het aanzicht van de locatie van het voormalig Chinees-Restaurant wel aanzienlijk verbeterd. Het terrein is opgeruimd en ingezaaid met gras.

 Zonnekracht Heeten

Na de pauze heeft Dominique Doedens het project ‘Zonnekracht Heeten’ toegelicht. Dit unieke initiatief is gericht op het gemeenschappelijk realiseren van een zonnekrachtcentrale van 1500 zonnepanelen. Door prijsdaling van zonnepanelen en eventuele subsidie van de provincie Overijssel is het mogelijk geworden om goedkoop zonnepanelen aan te schaffen. Door deze panelen op daken in Heeten te plaatsen kan de gemeenschap op den duur geld verdienen dat terugvloeit naar de gemeenschap. Iedere inwoner van Heeten kan meedoen in dit project om van Heeten een duurzaam dorp te maken.

 Wandel- en fietspaden Heeten

Stichting Wandel- en fietspaden Heeten heeft de afgelopen jaren 11 km aan paden aangelegd. Door een koerswijziging in Brussel bleek het echter niet mogelijk om ook voor de laatste 4 km een Europese subsidie te verkrijgen. Door het wegvallen van deze subsidie is er een beroep gedaan op de HELAMI, de gemeente Raalte en Landschap Overijssel. Doordat dit bedrag verdubbeld is door de provincie, is het alsnog mogelijk geworden om ook de derde en laatste fase de komende jaren aan te leggen.

Voor het beheer en onderhoud van de paden is de actie ‘Vriend van de paden’ opgestart. Hoewel nog niet  bekend is hoeveel er exact is opgehaald, is uit de reacties wel gebleken dat er veel steun komt vanuit de Heetense bevolking. Plaatselijk Belang onderschrijft het grote sociale belang van de paden en heeft daarom een cheque van € 1.000,- geschonken voor het onderhoud van de paden.

 Haalbaarheidsstudie Trefpunt

Het wordt in Heeten steeds moeilijker om de accommodaties te beheren en exploiteren. De gemeente laat daarom een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de mogelijkheden om de accommodaties in Heeten te behouden en te versterken. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd door een extern bureau.

Naast de hierboven genoemde onderwerpen zijn er nog vele vragen gesteld gedurende de jaarvergadering. Plaatselijk Belang Heeten heeft toegezegd dat deze worden opgenomen in het verslag dat te raadplegen is op www.pbheeten.nl.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk