Jaarvergadering Plaatselijk Belang Luttenberg

Tijdens de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang Luttenberg, waar ons raadslid voor Luttenberg,  André Bennink , bij aanwezig is geweest op 9 december, zijn er wederom verschillende punten op de agenda verschenen. Daarnaast stond de avond in het teken van het afscheid van twee bestuursleden. Zowel de voorzitter, Edwin Tijs als de penningmeester Anton Alferink namen na 9 jaar als bestuursleden afscheid van het plaatselijk belang Luttenberg.

Zoals een goed vergadering beaamd, werden eerst de notulen van de vorige vergadering doorgenomen. Uit deze notulen bleek reeds, dat veel agendapunten wederom op de agenda staan. Het lijkt een beetje stil te staan in Luttenberg. Met name rond de brede school, zien we eigenlijk nauwelijks ontwikkelingen. De wandelroutes mede mogelijk gemaakt door de provincie zijn gepresenteerd en dit maakt Luttenberg nog interessanter voor de toeristen.  Lang werd er stil gestaan bij de ontwikkelingen van de nieuwbouw in de Borgwijk. Er staan immers nog steeds 5 vrijstaande kavels te koop. Zorgwekkend is dan ook dat er bij het vervolgplan wederom 10 vrije kavels staan gepland. Het ontbreekt hier aan starterswoningen. De Luttenberger lijkt niet warm te lopen voor de vergaderingen van het plaatselijke belang. De maximaal 15 aanwezige leden, betuigden ook hun ongenoegen over de woningontwikkelingen. Het vernieuwde bestuur, zal de Luttenberger moeten motiveren om de PB vergaderingen in de toekomst bij te gaan wonen. Of de lage opkomst te maken heeft met de woningontwikkelingen?

Voor het nieuwe bestuur zijn voorgedragen Gerrold Hulsman als voorzitter en Monique v/d Berg als penningmeester. Daarnaast is door het aftreden van Anton Alferink, Gerard Lugtenberg als lid voorgedragen. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, zijn de nieuwe dan ook unaniem gekozen.

Het PB Luttenberg ziet er na de bestuurswisselingen als volgt uit;

Gerrold Hulsman           Voorzitter

Martijn Spoolder            Secretaris

Monique v/d Berg          Penningmeester

Hetty Mollink, Gerard Lugtenberg, Marco Strijtveen en Silvo Maatman maken het PB compleet.

Edwin Tijs sprak zijn dankwoorden uit aan iedereen die hem heeft ondersteund de afgelopen 9 jaren. Edwin blijft nog wel betrokken bij de vitaliteitscommissie, aangezien hij hier de nodige ervaring in heeft.

José Kruiper heeft tekst en uitleg gegeven over een plan om AED’s aan elkaar te koppelen. Doel hiervan is om zo snel mogelijk te kunnen reanimeren. E.H.B.O –ers worden i.c.m. de aanwezige AED’s zo snel mogelijk naar de hulpbehoevende gestuurd. Een prachtig initiatief.

Na de pauze werden de lopende zaken besproken. Zo werd wethouder Haarman onder vuur genomen, door de bewoners van de Lemelerweg. Bij het herstellen van deze weg door de vorstschade, zijn brede groeven ontstaan aan de zijkanten van de weg. Ook gemeentebelangen heeft hier reeds aandacht aan besteed. Wethouder Haarman verdedigde de werkzaamheden. Hij gaf toe dat het niet de schoonheidsprijs verdiende en dat er nog reparaties dienen plaats te vinden. Ook heeft hij zelf de fiets genomen om deze route te bekijken. Ook Elckerlyc verdiende de nodige aandacht. Zij hebben een enquête gehouden over de toekomst van Elckerlyc. Marcel Veldkamp, gaf bij monde van voorzitter van het bestuur van Elckerlyc tekst en uitleg. Concrete ontwikkelingen kwamen niet naar voren. Wel bleek uit de discussie dat er beter gezamenlijk kan worden ontwikkeld dan apart. Er zouden immers teveel verschillende belangen kunnen ontstaan. Gemeentebelangen hoop dat de vergaderingen in 2011 kunnen rekenen op een hoge opkomst.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk