Jaarwisseling gemeente Raalte

Jaarwisseling in de gemeente Raalte: veilig en gezellig

De gemeente Raalte en de politie willen dat de jaarwisseling ook dit jaar weer voor alle inwoners een gezellig en ontspannen feest wordt. Daarom heeft de gemeente opnieuw maatregelen getroffen om Oud en Nieuw veilig en zonder overlast te laten verlopen.

Burgemeester Martijn Dadema staat volledig achter de maatregelen. “Laten we zorgen dat het nieuwe jaar voor iedereen veilig en feestelijk begint. Als we allemaal rekening met elkaar houden en veilig met vuurwerk omgaan, hebben we al een fantastisch begin van 2017”.

Maatregelen
De maatregelen die de gemeente Raalte heeft genomen, zijn bedoeld om de jaarwisseling voor iedereen rustig te laten verlopen. Ook zijn met de politie afspraken gemaakt over toezicht en handhaving. De politie ziet er op toe dat de jaarwisseling rustig en ordelijk verloopt.

Nieuwe tijden
Ook door de landelijke overheid wordt ingezet op het terugdringen van overlast en een rustig verloop van de jaarwisseling. Daarom zijn sinds 2014 de afsteektijden van consumentenvuurwerk in het Vuurwerkbesluit aangepast. De tijden waarop vuurwerk afgestoken mag worden zijn: 31 december van 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur. Dit is besloten aan de hand van de problemen die zich in het verleden hebben afgespeeld.

Vuurwerkverbod
In het centrum van Raalte mag op de openbare weg vanaf 31 december 2016 van 18:00 uur tot 1 januari 2017 02:00 uur, geen vuurwerk worden afgestoken op de volgende locaties:

  • De Marktstraat vanaf de Kerkstraat tot aan de Schapenstraat;
  • De Herenstraat vanaf de Kerkstraat tot aan De Plas/ Grote Markt;
  • De Grote Markt;
  • De Plas;
  • De Grotestraat vanaf De Plas/ Grote Markt tot aan de Nieuwe Markt;
  • De Nieuwe Markt;
  • De Waag;
  • De Domineeskamp (inclusief het terrein voor de Jumbo en het parkeer-/ evenemententerrein voor de Rabobank);
  • De Deventerstraat vanaf de Nieuwe Markt tot aan de Lifgerusstraat.

Na 1 januari 2017, 02:00 uur geldt weer het reguliere vuurwerkverbod.

Vreugdevuren
Binnen de gehele gemeente zijn vreugdevuren niet toegestaan.

Alcoholverbod
In de gemeente Raalte geldt, ook tijdens de jaarwisseling, een alcoholverbod. Het is verboden om tussen 31 december 20:00 uur en 1 januari 06:00 uur alcohol te drinken op straat. Ook het bij je hebben van geopende blikjes, flesjes of glazen is verboden. Bewaar daarom het drinken van een nieuwjaarsborrel voor binnen.

Carbid schieten
Carbid schieten is een mooie traditie in de gemeente Raalte maar het moet wel veilig gebeuren! We vragen daarom extra aandacht voor de regels die hiervoor gelden. De regels zijn te vinden via
www.raalte.nl/carbidschieten. Gemeente en politie controleren in de maand december of de regels die gelden bij het carbid schieten worden nageleefd. Bij een overtreding kan een last onder dwangsom worden gegeven die kan oplopen tot maximaal € 6000,-.

De regels zijn gesteld in het kader van de veiligheid en het beperken van overlast.

Overkapping parkeerautomaten
Om vuurwerkschade te voorkomen aan de parkeerautomaten in het centrum van Raalte worden de automaten voorzien van beschermkappen in de periode van vrijdag 30 december 2016 tot en met woensdag 4 januari 2017. Betaald parkeren bij deze automaten zal in deze periode dan ook niet mogelijk zijn. woensdag 4 januari worden de kappen verwijderd waardoor in de loop van deze dag betaald parkeren weer van kracht is.

Vuurwerkafval opruimen
Op maandag 2 januari 2017 wordt het vuurwerkafval ingezameld. Kinderen tot 17 jaar kunnen meedoen en kunnen een prijs winnen. Meer informatie hierover volgt eind december.

Meld overlast
De verschillende maatregelen nemen niet weg dat er zich overlast kan voordoen. Dit kan gemeld worden bij de politie via telefoonnummer 0900 – 8844.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk