Kansen woning voor starters en inwoners met een laag- en middeninkomen

Het college van B en W heeft vorige week een reactie gegeven op vragen van GemeenteBelangen
over betaalbare woningen. Graag ziet GemeenteBelangen dat de gemeente Raalte mensen met een
laag- en middeninkomen voorthelpt om meer kans te maken op de huidige woningmarkt.
GemeenteBelangen heeft hier de afgelopen jaren al vaker aandacht voor gevraagd. Aanleiding voor
de laatste vragen was dat de gemeente Nijkerk bekend maakte dat ze twee nieuwe verordeningen
willen doorvoeren om deze doelgroep te ondersteunen.
In de reactie van afgelopen week geeft het college van B en W aan kansen te zien voor starters en
inwoners met een laag- en middeninkomen middels invoering van een doelgroepen verordening.
Het college komt binnenkort mede ook n.a.v. eerdere vragen van GemeenteBelangen met een
notitie “Kansen voor starters” waarin de doelgroepenverordening in een bredere discussie wordt
meegenomen.
Onderstaande de vragen en reactie:
Interessant? Deel het direct met uw netwerk