Kerngroep ‘Dorpsrand Heino’ bekend

Tussen de N35 en de bebouwde kom van Heino ligt een ‘dorpsrand’. Er speelt veel in dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan de woningbouwopgave, opwaardering van de N35, uitbreiding van het bedrijventerrein en klimaat- en energieopgaven. Hoe zien we de toekomst van dit gebied? Welke invullingen zijn mogelijk? Dat leggen we vast in een ontwikkelvisie.

Eerder dit jaar deden de gemeente Raalte en Plaatselijk Belang Heino een oproep aan betrokken Heinoërs om deel te nemen aan de kerngroep ‘Dorpsrand Heino’. Uit de veertien aanmeldingen zijn vier inwoners geselecteerd; Jeanine Veldman, Harry Paauw, Dirk-Jan Slotman en Cor van Gasteren. Samen met ambtenaren Maaike van der Veen en Francisca Holtman vormen zij de kerngroep.  Jeanine: “Ik vind het fijn dat ik aan de kerngroep deel mag nemen. Goed voor Heino en leerzaam voor mijzelf om met een groep betrokken en gepassioneerde dorpsgenoten te werken aan een visie voor onze dorpsrand.”

Wat is de taak van de kerngroep?

De kerngroep zorgt ervoor dat het proces om tot een ontwikkelvisie te komen goed verloopt. Denk aan het formuleren van een heldere opdracht en het borgen van inbreng van inwoners. De eerste stap is het opstellen van een Plan van Aanpak. Het concept wordt in het eerste kwartaal van 2022 gedeeld met de inwoners van Heino, zodat ze hun inbreng kunnen leveren. De gemeenteraad zal het Plan van Aanpak met daarin de vervolgstappen en tijdsplanning vaststellen.

Een – nog te selecteren – extern adviesbureau gaat de ontwikkelvisie onder begeleiding van de kerngroep opstellen. De kerngroep maakt geen inhoudelijke keuzes, hiervoor wordt wederom de input van inwoners en andere betrokkenen uit Heino gevraagd. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 plaatsvinden. Het doel is om samen tot een gedragen ontwikkelvisie voor het gebied te komen. Vaststelling van de ontwikkelvisie ligt bij de gemeenteraad.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk