Kerngroepleden ‘Dorpsrand Heino’ gezocht

Ben jij een betrokken Heinoër? Meld je aan voor de kerngroep ‘Dorpsrand Heino’

Tussen de N35 en de bebouwde kom van Heino ligt een ‘dorpsrand’. Hoe zien we de toekomst van dit gebied? Welke invulling moet het krijgen? Daar denken we graag samen over na. We zoeken enthousiaste inwoners om dit proces samen met ons te begeleiden. Iets voor jou? Meld je dan aan!

Wethouder Wout Wagenmans: “Er speelt veel in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan de woningbouwopgave, opwaardering van de N35, uitbreiding van het bedrijventerrein en de energieopgaven. Welke functie kan waar een plek krijgen? Wat hebben we daarvoor nodig? En hoe zorgen we ervoor dat dit in het landschap past? Dat leggen we vast in een ontwikkelvisie. Deze visie ontwikkelen we samen.”

Betrokken inwoners gezocht
De gemeente Raalte en Plaatselijk Belang Heino zoeken inwoners die het proces met ons willen begeleiden. We vormen samen de kerngroep. Deze groep zal bestaan uit maximaal vier inwoners, enkele ambtenaren en een gemeentelijke projectleider. Een extern bureau ondersteunt het project.

De kerngroep zorgt ervoor dat de opdracht helder is, het proces goed verloopt en de inbreng van inwoners gewaarborgd wordt. Voor de input van inwoners en andere belanghebbenden organiseren we brede bijeenkomsten. Daar ligt geen hoofdtaak voor de kerngroepleden.

Meer informatie en aanmelden
Het project start in oktober/november en loopt door in 2022. Vergaderingen vinden gemiddeld één keer per maand plaats. Enthousiast geworden? Je kunt je tot en met woensdag 13 oktober 2021 aanmelden. Dit kan bij Francisca Holtman van de gemeente Raalte, via francisca.Holtman@raalte.nl of 0572 347 799. Of bij Cor van Gasteren van Plaatselijk Belang Heino, via cor@pbheino.nl of 06 2328 8929.

Als er meer dan vier aanmeldingen binnenkomen maken Plaatselijk Belang en gemeente Raalte een keuze. Dit gebeurt op basis van een goede verdeling van de belangen in de kern en/of een goede verdeling van inzet van capaciteiten en/of brede afspiegeling bewoners (jong/oud).

Interessant? Deel het direct met uw netwerk