Kindergemeenteraad in Raalte

De fractie van GemeenteBelangen komt met een initiatiefvoorstel voor het instellen van een kindergemeenteraad in Raalte. De gemeenteraad behandelt dit voorstel op maandag 2 oktober.

Een kindergemeenteraad laat kinderen in de basisschoolleeftijd op een leuke en actieve manier kennis maken met (lokale) politiek, de gemeente, democratie,  de volksvertegenwoordiging en debatteren. In de kindergemeenteraad nemen kinderen plaats uit de basisschool groepen 6,7 en 8, zij nemen beslissingen over projecten die ze – bij voorkeur – zelf aandragen. Het is de bedoeling dat de kindergemeenteraad besluit over échte projecten met een écht budget, die ook écht worden uitgevoerd.

Onder het motto: ‘Liever met de kinderen praten, dan over de kinderen praten’ is dit voorstel ontstaan. ‘We vinden het belangrijk om de kinderen  te betrekken bij de politiek, om  bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen, want politiek gaat om het maken van keuzes en iedereen doet dat dagelijks, zowel jong als oud’ aldus Mark Kampman, gemeenteraadslid van GemeenteBelangen. Er wordt gesproken over burgerschapsvorming bij jongeren en op deze manier willen wij ons aandeel leveren om dit concreet te maken. Na besluitvorming door de gemeenteraad is het streven om in januari 2018 een kinderraad in te stellen. Hierna kunnen scholen zich aanmelden en kan vervolgens de werving van kinderraadsleden starten (de kindergemeenteraad-verkiezingen binnen de scholen).

Ook bij andere projecten wil GemeenteBelangen zich sterk maken voor kinderen en jongeren in de gemeente Raalte.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk