Koninklijke Onderscheiding

Een Koninklijke Onderscheiding is toegekend aan de volgende personen:

Mevrouw M.H.F. (Mariet) Pot-Holterman, wonende te Raalte

Betrokkene is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding is toegekend op grond van de volgende verdiensten:

1965 – 2015:
Vrijwilliger bij en bestuurslid van Handbalvereniging Kwiek. Als bestuurslid vervulde ze
o.a.de functie van penningmeester en wedstrijdsecretaris.

Tegenwoordig is zij jeugdactiviteitencoördinator, scheidsrechter en scheidsrechtersbegeleider voor
jonge scheidsrechters.

Bovendien begeleidt ze jonge coaches en organiseert zij een deel van de F-competitie.

Ten slotte heeft zij zitting in de toernooicommissie.

Mevrouw Pot ontving van het Nederlandse Handbalverbond de zilveren fluit voor haar 25-jarig
Jubileum als scheidsrechter.
Mevrouw E.M. (Diny) Meijer-Linthorst, wonende te Raalte

Betrokkene is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding is toegekend op grond van de volgende verdiensten:

1965 – 2015:
Vrijwilliger bij en bestuurslid van Handbalvereniging Kwiek. Ze vervult als bestuurslid o.a. de functie
van wedstrijdsecretaris en algemeen secretaris.

In het verleden was ze actief in het jeugdbestuur en organiseerde ze het jeugdkamp.

Daarnaast was zij teambegeleider en coach van diverse jeugdteams.

Bovendien verzorgde zij met haar (overleden) man het clubblad.

Momenteel is zij contactpersoon voor het Nederlands Handbalverbond en actief als
scheidsrechter, scheidsrechtercoördinator en accommodatiebeheerder.

Mevrouw Meijer ontving van het Nederlandse Handverbond de zilveren fluit voor haar 25-jarig
jubileum als scheidsrechter.
1975 – 2003:
Vrijwilliger bij voetbalvereniging ROHDA Raalte. Ze verzorgde de secretariële ondersteuning
van het clubblad en de bardiensten tijdens het jaarlijkse oogstfeest.

1996 – 2015:
Vrijwilligster bij en organisator van de bar tijdens het jaarlijkse Ribs & Blues festival in Raalte. De
Handbalvereniging verzorgt tijdens het festival de bardiensten. Ze is actief als coördinator en
verzorgt de logistiek voor de vrijwilligers.

De onderscheidingen worden uitgereikt door burgemeester Martijn Dadema op 26 september a.s.om
ongeveer 21.00 uur in de Leeren Lampe in Raalte, Almelosestraat 2 in Raalte.

Tijdens deze avond wordt het 50 jarig bestaan gevierd van Handbalvereniging Kwiek.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk