Koninklijke Onderscheiding

Een Koninklijke Onderscheiding is toegekend aan:

De heer H.J. (Haijo) Germs, wonende te Heino, gemeente Raalte

Betrokkene is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding wordt uitgereikt door burgemeester Martijn Dadema op 23 december a.s.om ongeveer 20.15 uur in het Heracles Stadion, locatie café supportersvereniging Hart voor Heracles, Stadionlaan 5, 7606 JZ Almelo

or

De onderscheiding is toegekend op grond van de volgende verdiensten ten behoeve van Voetbalvereniging Heracles Almelo: 1954 – 1999

Steward en later hoofdsteward. De heer Germs was mede verantwoordelijk voor de kaartverkoop en -controle en voor het handhaven van de orde rondom de wedstrijd en het begeleiden van gasten en supporters voor en na de wedstrijd. Als hoofdsteward stuurde hij de stewards aan en onderhield hij contact met de politie.

1969 – 1987

Secretaris van het dagelijks bestuur. De heer Germs was verantwoordelijk voor de dagelijkse correspondentie, het verspreiden van informatie vanuit het bestuur richting onder meer de achterban, sponsoren, media en de KNVB en het verzorgen van allerhande relevante informatie over de wedstrijden.

1987 – 1999

Redactielid van het supportersorgaan de ‘Heraclied’. De heer Germs schreef artikelen, verrichtte onderzoekswerk en nam interviews af en was daarnaast betrokken bij de eigenlijke, toen vaak nog handmatige, productie en verspreiding van het blad.

1999 – 2015

Vrijwilliger bij de supportersvereniging Hart voor Heracles. Tot op vandaag verzorgt de heer Germs de verkoop van consumptiemunten. Daarnaast verrichtte/verricht hij tal van hand- en spandiensten. Hij organiseerde in het verleden activiteiten en evenementen voor de supportersvereniging.

De heer Germs is erelid van de supportersvereniging Hart voor Heracles.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk