Koninklijke Onderscheiding

Een Koninklijke Onderscheiding is toegekend aan de volgende persoon:

De heer A.H.M. (Bertus) Neimeijer wonende te Heino.

Betrokkene is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

or

De onderscheiding is toegekend op grond van de volgende verdiensten:

1979 – heden               mede organisator van het jaarlijks SportReal voetbaltoernooi

SportReal is in 1976 ontstaan uit een gezamenlijk project van het Ministerie van WVC en de Nederlandse Sport Federatie, met als doel het bevorderen van de recreatiesport beoefening.

1988 – 2000                  Leider van diverse junioren team van de vv Heino

Als leider moet je het vervoer naar uit wedstrijden regelen, de opstellingen maken en het begeleiden van het team in de breedste zin.

2000 – 2013                  Leider van het zaterdag senioren team van de vv Heino

Neimeijer is initiatiefnemer voor het zaterdag-senioren team om jongens die om religieuze redenen niet op zondag wilden voetballen toch als senior voor het voetbal (vv Heino) te behouden.

2005 – 2011                  Bestuursfunctie bij de vv Heino

Als bestuurslid belast met de zorg voor de senioren team.

Zoals bij aanvang van een nieuw seizoen de verdeling van spelers over de diverse teams. Is aanspreekpunt voor deze spelers namens het bestuur.

2005 – heden               Verantwoordelijk voor het beheer van de clubkleding van de vv Heino

Het betreft kleding voor alle spelende leden en begeleiding van de vv Heino. De vereniging heeft ongeveer 1000 leden.

2013 – heden               Bestuursfunctie bij de Vriendenclub van de vv Heino

De vriendenclub van de vv Heino heeft 200 leden.

Van de jaarlijkse contributie wordt 10% besteed aan de gehandicaptensport.

1983 – 2015                  Bestuursfunctie bij de Buurtvereniging Aver Heino

Heeft hierbij van 1984 tot 1985 de functie van penningmeester vervult.

1970 – 1970                  Mede oprichter van de recreatieve voetbalclub Averboys

De Averboys is een club ontstaan uit vrienden vanuit de agrarische sector die wel eens wilden voetballen doch geen verplichtingen wilden aangaan met een reguliere sportvereniging.

2008 – heden               Lid van de cliëntenraad binnen het Zorgspectrum Het Zand

In de functie van penningmeester en sinds 2014 tevens als voorzitter. De cliëntenraad heeft als taak de rechtspositie van de bewoners te verstevigen.

1999 – heden               Bestuurslid van de Stichting “Vrienden van het Wooldhuis”

De “Stichting Vrienden van het Wooldhuis” heeft als doel het verzamelen van gelden, die in overleg met de bewoners van zowel het Wooncentrum als de aanleun-woningen worden besteed aan extra’s om het verblijf in het “Wooldhuis” op te fleuren.

2013 – heden               Vrijwilliger bij het Heinoos Infomatie Punt in het Dorpshuis

Doelstelling van het dorpshuis is een maatschappelijke voorziening te exploiteren, waar de inwoners van Heino ruimte vinden voor ontmoeting, vrijetijdsbesteding, recreatie en informatie. De heer Neimeijer verzorgt hier wekelijks hand en spandiensten zoals het gebruiksklaar maken van de zaal voor het koersbal.

1982 – 1991                  Lid van het Parochie bestuur van de RK kerk te Heino

Is reeds 34 jaar lid van deze geloofsgemeenschap en is hiervoor door de kerk onderscheiden.

2009 – heden               De financiële rechtspositie van zijn zus Ankie.

Zijn zus Ankie verblijft in de ‘IJsselbolder’ te Zwolle, dit is een tehuis voor verstandelijk gehandicapten.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk