Koninklijke Onderscheiding

Een Koninklijke Onderscheiding is toegekend aan:

De heer H.C. (Herman) Weggelaar, wonende te Raalte.

Betrokkene is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding is toegekend op grond van zijn verdiensten voor volleybalvereniging Salvora, Raalte:

1980 tot heden

De heer Weggelaar is al 36 jaar onafgebroken zeer actief in veel verschillende functies bij de vereniging:

(1980-2000)

Scheidsrechter, coördinator scheidsrechters, technische commissie jeugd.

Daarnaast was hij vanuit Salvora 10 jaar lang leider van de jeugdcompetitie van het oude district Noord Overijssel (1990-2000).

Hij was voorzitter van de vereniging (2000-2008) en secretaris (2004-2008).

Ook na het beëindigen van zijn bestuurstaken is hij actief gebleven voor Salvora. Hij is nu zaalbeheerder en verzorgt de zaalplanning, fluit wedstrijden, neemt de planning voor zijn rekening en neemt deel aan allerlei klankbordgroepen van de gemeente. Hij is namens de vereniging deelnemer van de klankbordgroep voor Nieuw Tijenraan (2008- tot heden).

De onderscheiding wordt uitgereikt door locoburgemeester Gosse Hiemstra tijdens het Oliebollentoernooi van Salvora op woensdag 4 januari in Sportcentrum Tijenraan aan de Zwolsestraat 68a in Raalte. Het volleybaltoernooi begint om 19.00 uur. Om 20.00 uur worden de kampioensteams van de eerste helft van het seizoen gehuldigd en aansluitend om ongeveer 20.15 uur reikt de locoburgemeester de onderscheiding uit.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk