Koninklijke Onderscheiding

Een Koninklijke Onderscheiding is toegekend aan:

Mevrouw R.M.R. (Diny) Steenwelle-Vloedgraven, wonende te Luttenberg.

Betrokkene is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De onderscheiding is uitgereikt op 5 mei door burgemeester Martijn Dadema van de gemeente Raalte.
De uitreiking vond plaats in H. Corneliuskerk, Butzelaarstraat 22 te Luttenberg, tijdens de jubileumviering ter ere van het 40-jarig jubileum van het ouderenkoor Vespertied.

De onderscheiding is toegekend op grond van de volgende verdiensten:

1975 – heden Naast bestuurslid van het Liturgiekoor te Luttenberg is mevrouw Steenwelle lid van de werkgroep Liturgieberaad. Zij organiseert de Kerst- en paasviering en valt in als dirigent.
2002 – heden Mevrouw Steenwelle is dirigent en bestuurslid van het ouderenkoor Vespertied. Zij zoekt de liederen uit voor de eucharistievieringen, leidt uitvaarten en organiseert optredens in diverse verpleeghuizen.
2008 – heden Als vrijwilliger van De Zonnebloem, afdeling Luttenberg bezoekt zij zieken, ondersteunt de activiteiten van De Zonnebloem en verricht diverse hand- en spandiensten.
2009 – 2013 Voorzitter van de Ontspanningscommissie van het Bejaardencentrum Maria Oord. Zij organiseerde diverse activiteiten.
2013 – heden Mevrouw Steenwelle is vrijwilliger bij het woonzorgcentrum Schuilenburg te Raalte en organiseert de kerkdiensten en de bingoavonden.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk